Domov » 2012 » avgust (Page 4)

S pripravami pričele ptujske rokometašice

V športni dvorani Mladika od 1. avgusta naprej potekajo priprave ženskega Rokometnega kluba Mercatorja Tenzorja za novo tekmovalno sezono 2012/2013 v 1. slovenski ženski rokometni ligi. Ekipa trenutno pod vodstvom trenerja Nikole Bistrovi?a nabira predvsem fizi?no mo? in le ob?asno delajo tudi vaje z žogo. Po odhodu treh standardnih igral Patricije Korotaj, Sabine Majcen in Maruša Križanec je ...

Preberi več

Na Ožbaltovem sejmu manjša ponudba in obisk

Ožbaltov sejem velja za najstarejšega izmed treh tradicionalnih ptujskih sejmov, saj se njegovi za?etki omenjajo že v letu 1300. Na tokratnem sejmu se je na ptujskih ulicah in trgih zbralo nekoliko manj prodajalcev, ki so prišli od blizu in dale? ter so ponujali zares najrazli?nejše izdelke. Potrebno je pohvaliti prodajalce suhe robe in unikatnih izdelkov, ki so na nek na?in popravili s ...

Preberi več

Problematika uživanja drog

Uživanje drog je pere? problem današnje družbe, ?eprav si mnogi zatiskajo o?i. Gospodarska in finan?na kriza pa sta le še sol na bole?o rano te problematike. Zasvojenost je težja oblika psihofizi?ne odvisnosti od prekomernega uživanja drog. Zaradi spremenjene terminologije ne govorimo ve? o lahkih in težkih drogah, temve? le še o drogah. Podatke o tem, koliko je v Sloveniji odvisnikov je zelo težko pridobit ...

Preberi več

Po prehranske pakete prihaja vse več ljudi

Vse ve? je ljudi, ki se brez pomo?i pristojnih organizacij težko znašli. Na ptujskem Obmo?nem združenju Rde?ega križa smo preverjali, kakšna je statistika ob avgustovski delitvi. Prehranske pakete razdeljujejo enkrat mese?no, že prvi dan delitve, pa so bili glede na pretekla leta presene?eni nad številom prosilcev. Mese?no razdelijo med 600 do 700 prehranskih paketov, tako da se statistika giblje nekje v ok ...

Preberi več

Spremembe pri subvencijah prevozov študentov in dijakov

Za dijake in študente je subvencija prevoza bila ena od pravic iz javnih sredstev, o kateri so do sedaj odlo?ali centri za socialno delo. Po novem za šolsko oziroma študijsko leto 2012/2013 o pravici do subvencioniranega prevoza dijakov in študentov odlo?a Ministrstvo za infrastrukturo in prostor. Pravico bodo lahko uveljavljali dijaki, študentje in udeleženci izobraževanja odraslih, ki bivajo vsaj 5 km od ...

Preberi več

Poškodba Dejana Zavca

Stara oziroma ponovna poškodba levega komolca je ustavila Dejana Zavca na poti do njegovega naslednjega dvoboja. Po opravljeni magnetni resonanci so zdravniki ugotovili, da ima boksar odkrušen del hrustanca in do bo potrebno narediti manjši operacijski poseg ter pozdravit poškodovan komolec. Zaradi poškodbe je bil odpovedan dvoboj proti Uzbekistancu Šerzodbeku Alimj ...

Preberi več

Javno povabilo Prvi izziv

Tokratno javno povabilo Prvi izziv je namenjeno zaposlovanju mladih do 30. leta starosti, ki so najmanj 3 mesece prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje. Subvencija znaša 2.250 evrov za poskusno dobo treh mesecev in 5.000 evrov za nadaljnjih dvanajst mesecev. Za obdobje 2012-2014 je v Sloveniji na voljo 9 milijonov evrov. Javno povabilo bo odprto najdlje do 1. junija prihodnjega leta oziroma do porabe razpolo ...

Preberi več

Pomen nudenja prve pomoči

Samo ustrezna in pravilna prva pomo? lahko omogo?i nadaljnjo profesionalno oskrbo poškodovanca. Pomembno je, da poznamo osnove prve pomo?i in se ne prestrašimo, ko se znajdemo v takšni situaciji. Združenje invalidov – Forum Slovenije že 12 let izvaja poseben socialni program Poduk, v sklopu katerega pripravljajo tudi predavanja o prvi pomo?i. Program je podpora verigi psihosocialne oskrbe in druženja, ki pa ...

Preberi več
Na vrh