Domov » 2012 » november (Page 5)

Priročnik Vzgojno izobraževalno delo z nadarjenimi učenci osnovne šole!

V prostorih Osnovne šole Ljudski vrt je bila novinarska konferenca, na kateri so predstavili priro?nik Vzgojno izobraževalno delo z nadarjenimi u?enci osnovne šole. Priro?nik temelji na najsodobnejših spoznanjih edukacijskih ved in še posebej na ugotovitvah priznanih strokovnjakov s podro?ja odkrivanja in dela z nadarjenimi u?enci. Sestavljen je iz teoreti?nega uvoda ter konkretnih primerov prepoznavanja in ...

Preberi več

Meritve sladkorja v krvi v Lekarnah Ptuj

V tem tednu obeležujemo Svetovni dan sladkorne bolezni. Da bi ljudje bolezenske znake prepoznali dovolj hitro in ustrezno ukrepali, so v Lekarnah Ptuj pripravili akcijo osveš?anja z meritvami sladkorja v krvi. Ob svetovnem dnevu sladkorne bolezni so v ptujskih lekarnah pripravili brezpla?no svetovanje in meritve sladkorja v krvi. Pove?ana vrednost je namre? zna?ilna za to kroni?no presnovno motnjo, ki nima ...

Preberi več

Našo televizijo obiskali uporabniki ZUDV Dornava

V Zavodu dr. Marijana Borštnarja Dornava bivajo otroci, mladostniki in odrasli z zmernimi, težjimi in težkimi motnjami v duševnem razvoju. Da bi bila kakovost njihovega življenja ?im boljša, dajejo velik poudarek na vklju?evanju v družbo. Obiskali so tudi našo televizijo in nas spomnili na vse tisto, kar v tem hitrem tempu tako radi pozabljamo. Nasmeh na obraz so nam v tem tednu narisali Maja, Omar in Filip ...

Preberi več

Prijava škode po poplavah!

Mestna ob?ina Ptuj objavlja Poziv za prijavo škode zaradi poplav v novembru 2012. Predpisan obrazec za prijavo škode lahko dobite v sprejemni pisarni ali na spletni strani ob?ine www.ptuj.si. Izpolnjen in podpisan obrazec je potrebno oddati na mestni ob?ini Ptuj, do vklju?no 22. novembra 2012 do 12. ure. Dodatne informacije pa lahko dobite tudi na telefonski številki 748 29 62. (Objavljeno v oddaji Ptujska ...

Preberi več

15. november – čas je za zimske pnevmatike!

Zakon o pravilih cestnega prometa v 29. ?lenu dolo?a, da morajo biti motorna in priklopna vozila pozimi in v zimskih razmerah opremljena s predpisano zimsko opremo. 15. november je tisti datum, ko morajo vozniki pripraviti svoja vozila na zimske razmere. To pomeni, da morajo osebna vozila opremljena z zimsko opremo vsebovati štiri zimske pnevmatike z oznako M+S in minimalno globino profila treh milimetrov a ...

Preberi več

Komentar 1. kroga nedeljskih volitev

V 1. krogu predsedniških volitev je po neuradnih rezultatih na 1. mestu Borut Pahor s slabimi 40%, 2. je dr. Danilo Türk s slabimi 36%, na tretjem mestu pa dr. Milan Zver s 24%. ?eprav napovedi niso kazale na to, je zmagovalec prvega kroga Borut Pahor. Nedeljske predsedniške volitve so v prvi vrsti presenetile ne le s presene?enji, zmagoslavjem in razo?aranjem, temve? tudi z nizko volilno udeležbo pod 50%. ...

Preberi več

Rodovitna prst Ptujskega polja odplavala proti hrvaški meji

Po poletni suši so kmetijstvo prizadele še poplave. Na širšem obmo?ju Ptuja je veliko škode na njivskih površinah, kar nekaj pa tudi na hlevih in drugih kmetijskih objektih. Drava se je najprej za?ela razlivati v Zlatoli?ju. Kmalu pa so bila pod vodo tudi polja ob reki vse od Ptuja do Ormoža. Poleg tega so bili zaliti tudi objekti. Nekaj takšnih z ve?jim številom živali. Ko se bo prst nekoliko osušila in bo ...

Preberi več

Pod naslovom Prepovedano življenje izšle Potrčeve pripovedi

Ptujska knjižnica se od leta 1993 imenuje po rojaku, pisatelju in dramatiku Ivanu Potr?u, rojenemu leta 1913 in preminul leta 1993. V razstaviš?u knjižnice Ivana Potr?a so predstavili knjigo Prepovedano življenje, v kateri so zbrana dela pisatelja, Ivana Potr?a. Med izbranimi so tudi pripovedi, ki so prvi? izdane v knjižni obliki. Dotikajo se predvsem tegob malega ?loveka, na ekonomskem, socialnem in intimn ...

Preberi več

Prva delavnica projekta Quest

V sredo je v mestni hiši potekala prva izmed napovedanih delavnic v okviru projekta Quest. V okviru tega projekta želijo akterji izoblikovati potrebne ukrepe za izboljšanje obstoje?ega prometnega in mobilnostnega stanja na podro?ju Mestne ob?ine Ptuj. S tem želijo pridobiti takšne rešitve, ki bodo prispevale k energetsko u?inkovitejši in trajnejši mestni mobilnosti.  Tukaj se bodo v ve?ji meri upoštevala tu ...

Preberi več
Na vrh