Domov » 2012 » november (Page 7)

Ski info pisarna na Ptuju!

V Smu?arskem klubu Ptuj so se v zadnjih mesecih zgodile precejšnje spremembe in novosti.  Na ?elu je pred kratkim Bojana Skoka na mestu predsednika zamenjal Bojan Kocijan. Njegov prvi velik korak ali novost je bilo odprtje novih prostorov kluba v Domino centru, kjer deluje Ski Info pisarna. Vse informacije o delovanju kluba, smu?arskih te?ajih, izposoji smu?arske opreme, v?lanitvi v smu?arski klub lahko dob ...

Preberi več

Odpravljanje posledic poplav!

?rni ponedeljek 5. novembra je reka Drava dosegla rekorden pretok in je poplavila tudi dele v Mestni ob?ini Ptuj. Ti deli so v Kr?evini pri Ptuju in v Orešju, kjer so ob?ani skozi ves teden ?istili in sušili poplavljene stvari. Ljudem so pri odpravljanju posledic poplav prejšnji teden prisko?ili na pomo? predstavniki vseh naših gasilskih društev in slovenska vojska. Vojaki 72 brigade slovenske vojske so pom ...

Preberi več

Mesec boja proti zasvojenosti

Zasvojenosti je veliko vrst, vsem pa je skupno to, da je z njimi težko kar tako prenehati. Mesec november je zato posve?en osveš?anju javnosti o tej problematiki. Tiso?letja nazaj se moramo vrniti v zgodovino, ko je ?lovek našel substance in dejavnike, zaradi katerih je postal odvisen. V prvi vrsti moramo lo?iti med odvisnostjo in zasvojenostjo. Vse se za?ne pri vzgoji in se nadaljuje z okoljem, v katerem m ...

Preberi več

Povabilo na Svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesreč

V spomin na žrtve prometnih nesre? se slednjim iz sobote na nedeljo poklonimo s prižiganjem sve?k po številnih krajih in domovih v Sloveniji. Zdaj že tradicionalno tudi na Ptuju. Svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesre? je dan spomina in opomina, vse od za?etka se akciji pridružuje tudi Mestna ob?ina Ptuj skupaj s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Tudi letos se je prireditve lotil pose ...

Preberi več

2500 evrov za invalide

  Družba C&A Moda ima v navadi, da ob odprtju vsake nove poslovalnice finan?no podpre organizacijo, ki deluje z namenom izboljšanja kakovosti življenja socialno ogroženih ali druga?e prikrajšanih ob?anov. Tudi na Ptuju so podarili 2500 evrov. Poglejmo komu. Za nasvet komu podariti denar, se je vodstvo C&A posvetovalo s ptujskim županom, doktorjem Štefanom ?elanom. V Medob?insko društvo invalido ...

Preberi več

Občina Hajdina se bo promovirala s turistično brošuro

Na Hajdini so predstavili novo turisti?no brošuro Ob?ine Hajdina. V priprave se je vklju?ilo tudi tamkajšnje Turisti?no društvo Mitra Hajdina. Pri nastajanju brošure so imeli v mislih dejstvo, da svojo ob?ino dobro in strnjeno predstavijo ter zberejo na enem mestu potrebne informacije. Z njo želijo pri ljudeh, ki jo bodo vzeli v roke, vzbuditi zanimanje za obisk krajev v njihovi ob?ini. Brošuro bo mogo?e do ...

Preberi več

Tudi Ptujčani bodo odšli na demonstracije

Vodstvo Svobodnih sindikatov Slovenije je na ptujski obmo?ni organizaciji predstavilo stališ?a v zvezi s predlaganimi reformami in na?rtovane aktivnosti v povezavi z njimi. Tudi podrobnosti o protestnem shodu, ki bo v soboto, 17. novembra, na delavskih demonstracijah na Kongresnem trgu v Ljubljani. Demonstracijam bodo isti dan potekale tudi drugje v Evropi, v Ljubljani pa se jim bodo pridružili še drugi slo ...

Preberi več

Rekonstrukcija ceste med Apačami in Lovrencem na Dravskem polju

V ob?ini Kidri?evo se bodo lotili rekonstrukcije ceste med Apa?ami in Lovrencem na Dravskem polju. Na 800 metrov dolgem odseku bodo razširili voziš?e, uredili pešpot in odvodnjavanje. Obnovili bodo cesto od križiš?a glavne ceste Lovrenc-Ptujska gora v smeri Apa?. Na nekaj manj kot kilometer dolgem delu je, tudi zaradi izgradnje kanalizacije, veliko udarnih jam, mrežastih razpok, uni?enih robov voziš?a in ne ...

Preberi več

RDO JE V TEM TEDNU NA ZAJTRKU GOSTIL NOVINARJE

V vzorno prenovljeni hiši usnjarja Jerneja na Dravski ulici 13, kjer so danes sobe in apartmaji Šilak je pred nekaj dnevi potekal zajtrk z novinarji v organizaciji RDO-ja. Novinarjem in povabljenim gostom je tako bil na dogodku v prvi vrsti predstavljen potek dela v okviru Podravsko-ptujsko-ormoške regionalne destinacijske organizacije tukaj velja izpostaviti nov tiskovni promocijski material in novosti v d ...

Preberi več
Na vrh