Domov » 2013 » november (Page 4)

Mina Markovič tretja v Kranju

Zadnja osma tekma za svetovni pokal v težavnostnem plezanju pri nas v Kranju je odlo?ala o kon?nih razvrstitvah v sezoni 2013. V ženskem finalu smo vsi pri?akovali le obra?un med Mino Markovi? in Jain Kim, a tokrat sta v športni dvorani Zlato polje na izredno selektivno postavljeni smeri zablesteli dve japonski tekmovalki. Zmagala je Momoka Oda, pred Akiyo Noguchi, medtem ko je Markovi?eva bila tretja. 25 l ...

Preberi več

Svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesreč

7. zapovrstjo je ptujski Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu skupaj z MPZ Allegro in mladimi iz DPD Svoboda Teater III pripravil prireditev pred Mestno hišo, kjer smo se s prižgano sve?ko spomnili vseh žrtev prometnih nesre?. Zadnjih pet let delamo premike naprej proti srednje varnim evropskim državam, naš skupen cilj pa bi moral biti, da postanemo najbolj varna država. Letošnji Svetovni dan spom ...

Preberi več

Vzdrževalno sanacijska dela pristanišča Ranca

Katastrofalne visoke vode reke Drave so 5. novembra lani mo?no poškodovale nasip pristaniš?a Ranca. Za izvajanje varne plovbe na plovbnem obmo?ju reke Drave in Ptujskega jezera je bilo potrebno nujno izvesti sanacijska dela na nasipu pristaniš?a Ranca, za povrnitev nasipa pristaniš?a v prvotno stanje. Ker je bil nasip zelo poškodovan in na?et so Javne službe Ptuj s podizvajalcem gradbenim podjetjem Hermes i ...

Preberi več

Evropski dan antibiotikov

V?eraj smo obeleževali evropski dan antibiotikov, ki je namenjen osveš?anju o pravilni uporabi ter tveganjih povezanih z neustrezno uporabo le-teh. Antibiotiki so pomembno vplivali na razvoj medicine in zmanjšali umrljivost zaradi infekcijskih bolezni. So zdravila za zdravljenje bakterijskih okužb, kjer moramo biti pozorni na to, da se res uporabljajo v skladu z navodili – jemati jih moramo ob uri, predvsem ...

Preberi več
Na vrh