Domov » 2014 » december (Page 9)

Mednarodni dan invalidov 2014

Letošnji mednarodni dan invalidov, ki ga obeležujemo 3. decembra, je potekal pod geslom Gradimo skupaj Evropo brez ovir. Na Osnovni šoli Olge Megli? so že deseto leto zapored obeležili mednarodni dan invalidov s prireditvijo, na katero vsako leto povabijo predstavnike društev in drugih organizacij, ki jim je bilo življenje malo manj naklonjeno. Letos so na ta dan gostili predstavnike društva za šport invali ...

Preberi več

Predpraznična prireditev na OŠ Breg

Prazni?nega decembrskega ?asa se zagotovo najbolj veselijo otroci. V osnovni šoli Breg so okrasili u?ilnice in hodnike, v ?etrtek, 4. decembra, pa v telovadnici šole pripravili tradicionalno predprazni?no prireditev, kjer se je kar trlo obiskovalcev. Nastopili so u?enci od prvega do devetega razreda. Prireditev, kjer sta prevladovala pesem in ples so dopolnili z bazarjem voš?ilnic. Pravo prazni?no veselje p ...

Preberi več

Zadnje Primusove vinske zgodbe leta 2014 v znamenju penin

Kot priti?e prazni?nemu decembrskemu ?asu, so zadnje Primusove vinske zgodbe iztekajo?ega se leta tradicionalno posve?ene peninam. V zadnjih Primusovih vinskih zgodbah leta 2014 smo lahko poizkušali slovenske penine. Predstavili so se namre? pridelovalci penin iz Kleti Goriška Brda, Vinakoper in klet z najdaljšo tradicijo pene?ih vin Radgonske gorice. Prav slednja, nam najbolj poznana, izkazuje ponos in tra ...

Preberi več

Ptujska premiera filma Drevo

Pogovor o(b) filmu v Mestnem kinu Ptuj je tokrat postregel s ptujsko premiero izjemnega filmskega dosežka Drevo. Prvenec režiserke Sonje Prosenc je prejel številne nagrade, ena od teh je odšla tudi v roke Ptuj?ana. Želja o filmskem prvencu Drevo je nastala med raziskovanjem za projekt z enega povsem drugega podro?ja. ?ustveno mo?ne zgodbe, ki jih je režiserka takrat slišala, pa so kar klicale po tem, da se ...

Preberi več

Uspešne tri četrtine poslovnega leta za Perutnino Ptuj

V treh ?etrtinah letošnjega leta je Skupina Perutnina Ptuj dosegla dobrih 250 milijonov evrov skupnega prihodka od prodaje. To je v ?asu, ki ga tako v Sloveniji kakor tudi v državah, kjer ta skupina ustvarja ve?ino prihodkov, vse bolj stiskajo recesijske razmere, odli?en rezultat. Prav tako odli?en je tudi letošnji devetmese?ni rezultat prihodkov od prodaje, ki je že pred zaklju?no ?etrtino letošnjega leta ...

Preberi več

Zgodba o uspehu Databoxa

Zgodba o uspehu Databox se ni zgodila iz danes na jutri, ampak jo je ptujska ekipa pripravljala, razvijala in nadgrajevala nekaj let. Gre za mobilno aplikacijo, ki ponuja vodilnim kadrom hiter dostop do klju?nih informacij o poslovanju njihovega podjetja. Databox pobere vse podatke, jih distribuira na dolo?eno mesto in jih nato pošlje na mobilno aplikacijo. Tako imajo manegerji in direktorji ves ?as posel v ...

Preberi več

Zaključena Bralna značka za odrasle 2014

Ta veseli dan kulture je dan, ko slovenske kulturne ustanove svoja vrata odpro brezpla?no, saj se na ta dan spominjamo rojstva dr. Franceta Prešerna. Zdaj že tradicionalno je sve?ano tudi v Knjižnici Ivana Potr?a Ptuj. S Pravlji?nim ve?erom za odrasle so v razstaviš?u ptujske knjižnice zaklju?ili jubilejno 10. sezono Bralne zna?ke za odrasle. Bralci so se od lanskoletnih nezemeljskih angelov v knjižnih nasl ...

Preberi več
Na vrh