Domov » Articles posted by Stanka Krajnc Letonja

Zaključna razstava udeležencev tečaja fotografije

Tudi v tem šolskem letu so v Centru interesnih dejavnosti Ptuj izvedli začetni tečaj fotografije pod vodstvom mentorja Stanislava Zebca Stanča. Tečajnike smo obiskali na zaključni razstavi fotografij. S fotografijo se srečujemo na vsakem koraku, če ne prej, takrat, ko želimo ovekovečiti neke nam drage, pomembne trenutke. Da bi te čim lepše ujeli, je treba imeti nekaj fotografskega znanja. Tega so ga od svoj ...

Preberi več

233 mini maturantov zapustilo vrtec

Bučen zvok piščalk in pesem, ki se je razlegala po mestu, sta naznanila, da so vrtčevski otroci postali mini maturanti. Kar 233 se jih je poslovilo od vrtca in bodo septembra prvič prestopili šolski prag. V Vrtcu Ptuj pravijo, da je program, ki ga izvajajo na vrhunski ravni za optimalen razvoj predšolskih otrok ne samo v Sloveniji, ampak tudi izven meja. Z najrazličnejšimi dejavnostmi omogočajo  in ustvarja ...

Preberi več

Predstavitev knjige Demenca, moja učiteljica

Društvo RESje in Pokrajinska zveza društev upokojencev Ptuj sta v Zlatem koti?ku organizirala predstavitev knjige Ane Cajnko Demenca, moja u?iteljica. Demenca je porastu, ta trend pa gre pri?akovati tudi v prihodnje. Zato dajejo v društvih upokojencev velik poudarek zdravemu aktivnemu staranju, predvsem pa osveš?anju o demenci. V pomo? pa bo zagotovo tudi prva tovrstna knjiga v slovenskem prostoru, ki se pr ...

Preberi več

Izgradnja globinskih vodnjakov

Na zadnjem Kolegiju županov Spodnjega Podravja je direktor Komunalnega podjetja Ptuj župane seznanil z aktivnostmi glede izvedbe globinskih vodnjakov. Naj spomnimo, da se je projekt kar zavlekel zaradi odlo?anja županov glede lokacije izgradnje. V poletnih mesecih lanskega leta so v Komunalnem podjetju Ptuj pri?eli s pridobivanje dovoljenj, v jeseni pa z gradbenimi deli, najprej z vrtinami za globinske vodn ...

Preberi več

Priznanja najzaslužnejšim v prometu

Javna agencija RS za varnost prometa vsako leto podeli priznanja najzaslužnejšim posameznikom ter institucijam na podro?ju prometne preventive in varnosti. Tem, ki jih je predlagal SPVCP MO Ptuj, se je na nedavnem sprejemu zahvalil tudi ptujski župan. Prispevek slehernega posameznika na podro?ju prometne preventive in vzgoje se odraža v stanju prometne varnosti, v ?loveških življenjih, zato so priznanja le ...

Preberi več

Dijaki razpravljali o človeku in mejah

Konec decembra so se na Gimnaziji Ptuj odvijali projektni dnevi, ki so jih naslovili ?lovek in meje, zato so se posvetili ?loveku, sebi, odnosom in vrednotam. Na uvodni prireditvi so se dijaki sprehodili skozi razvoj ?lovekove zavesti od stvarjenja do danes ter se poglobili v to, kje so meje ?lovekove zavesti vse od daljne preteklosti do danes. Projektni dnevi so za dijake odli?na priložnost, da preko preda ...

Preberi več

Prvorojenka leta 2018 je deklica Ella

Najsre?nejši dogodek, ki ga v ptujski porodnišnici vsi nestrpno pri?akujejo, je rojstvo prvorojenca. Najlepšega dogodka, s katerim so vstopili v leto 2018, se je udeležila tudi naša ekipa. Rojstvo prvorojencev ni sre?en dogodek le za zaposlene v porodnišnici, najsre?nejši dogodek v življenju je rojstvo otroka za tiste, ki so jim dali življenje, za starše. Prva se je v letu 2018 rodila deklica Ella, kjer se ...

Preberi več

Načrt varnosti cestnega prometa

Na zadnji seji lanskega leta so ?lani SPVCP MO Ptuj ocenili delo v letu 2017 in izvajanje Na?rta varnosti cestnega prometa MO Ptuj za leti 2017-2018. Realizacijo nalog je SPVCP MO Ptuj preverjal sprotno, po tromese?jih, ve?ino nalog pa so uspeli realizirati. Tudi v medob?inskem redarstvu so svoje naloge izvajali v skladu z Na?rtom varnosti cestnega prometa MO Ptuj. Ker je na?rt varnosti sprejet za dvoletno ...

Preberi več

Priznanja AVP RS

Na zadnji seji letošnjega leta so ?lani SPVCP MO Ptuj ocenili delo v letošnjem letu in izvajanje Na?rta varnosti cestnega prometa MO Ptuj za leti 2017-2018. Po seji je sledil še sprejem dobitnikov priznanj Agencije za varnost prometa, ki se jim je zahvalil župan in jim ?estital za njihov prispevek na podro?ju preventive v prometu. Janez Rožmarin in Suzana Herak sta prejela srebrni znak AVP, Helena Rogina br ...

Preberi več

Človek in meje

V tem tednu so na Gimnaziji Ptuj potekali projektni dnevi, ki so jih naslovili ?lovek in meje, zato so se posvetili ?loveku, sebi, odnosom in vrednotam. Na uvodni prireditvi so se dijaki sprehodili skozi razvoj ?lovekove zavesti od stvarjenja do danes, projektne dneve pa so zaklju?ili s predstavitvijo svoje ustvarjalnosti in obeležitvijo Dneva samostojnosti in enotnosti. Ve? o projektnih dnevih pa v januars ...

Preberi več
Na vrh