Domov » Articles posted by Stanka Krajnc Letonja (Page 13)

Seja sveta zavoda DU Ptuj

Svet zavoda Doma upokojencev Ptuj je na zadnji seji, ki je potekala v enoti Kidri?evo, obravnaval 8 to?k dnevnega reda. ?lani so se seznanili z 9-mese?nim poro?ilom o poslovanju doma, s ceno storitev oskrbe za posebno obliko varstva, s prilagajanjem kapacitet v skladu s Pravilnikom o standardih in normativih in s spremembo hišnega reda. Podrobneje pa v naših prihodnjih oddajah. (Objavljeno v oddaji Ptujska ...

Preberi več

Porodnišnica bogatejša za novo opremo

Na slovesnosti v prejšnjem tednu so se v Splošni bolnišnici dr. Jožeta Potr?a Ptuj zahvalili podjetju Pikapoka d.o.o., Zavarovalnici Triglav d.d. in Soroptimist klubu Ptuj, ki so omogo?ili nakup inkubatorja, CTG aparata in reanimacijske mizice. Osnovno poslanstvo ptujske bolnišnice je kakovostna zdravstvena oskrba in zadovoljstvo pacientov. V preteklosti so imeli velike finan?ne težave, kar pa se je odražal ...

Preberi več

Dan splošnih knjižnic

Prejšnji teden smo obeleževali dan splošnih knjižnic, zato je Združenje splošnih knjižnic pripravilo številne dogodke, ki so jih poimenovali Gostija v deželi branja, z namenom povabiti bralce v knjižnico. Ta dan je namenjen promociji knjižni?ne dejavnosti in tudi letos se je aktivnostim pridružila Knjižnica Ivana Potr?a Ptuj. Pripravili so brezpla?en vpis, zanimive razstave, nabor top 10 slovenskih knjig, d ...

Preberi več

Mediacijska pisarna v ZD Ptuj

V prejšnjem tednu sta se k mediacijski pisarni Univerzitetnega klini?nega centra Maribor, Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor in Splošne bolnišnice dr. Jožeta Potr?a Ptuj, sve?ano priklju?ila še Zdravstveni dom Ptuj in Zavod za usposabljanje, delo in varstvo dr. Marijana Borštnarja Dornava. Leta 2013 sta se ZD Maribor in UKC Maribor s pomo?jo Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije odlo?ila ustano ...

Preberi več

Za Varno hišo Ptuj zbrali 1.230 evrov

Društvo ZA Ptuj je skupaj z MO Ptuj, Zavodom za šport Ptuj, Štajerskim Tednikom in Radiem Ptuj organiziralo 5. dobrodelni tek, s katerim Ptuj?ani združijo mo?i za Ptuj?ane. Traso so razdelili na ve? težavnostnih stopenj, tako da so jo lahko premagali rekreativni teka?i, kot tisti z malce ve? kondicije. Celotni izkupi?ek zbran s štartnino, ki je znašala 10 evrov, so v celoti namenili Varni hiši Ptuj. Zbrali ...

Preberi več

V oktobru večja brezposelnost

Oktobra se je pri Zavodu prijavila nova generacija iskalcev prve zaposlitve, kar je prispevalo k dvigu brezposelnosti. Ob koncu oktobra je bilo registriranih 82.993 brezposelnih, kar je 2,5 % ve? kot septembra in 14,7 % manj kot pred letom. Tradicionalno je oktober mesec, ko se po 6-7 mese?nem upadu brezposelnosti, le-ta znova pove?a. To gre pripisati zlasti iztekom pogodb za dolo?en ?as predvsem za sezonsk ...

Preberi več

Svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesreč 2017

Minuli petek smo obeleževali 11. Svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesre?. Letos je potekal pod sloganom „V poklon življenju“.Obeleževanje tega dne je odgovor na potrebe žrtev prometnih nesre? po javnemu priznanju njihovega trpljenja in izgube, povezuje žrtve prometnih nesre? po vsem svetu, družbi pa sporo?a, da so posledice prometnih nesre? nesprejemljive. Ne le pristojni za prometno varnost, vsi lah ...

Preberi več

Mediacijska pisarna

Univerzitetni klini?ni center Maribor in Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor sta skupno mediacijsko pisarno odprla leta 2013, 2016 se je pridružila Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potr?a Ptuj, v tem tednu pa sta pristopila še Zdravstveni dom Ptuj in Zavod za usposabljanje, delo in varstvo dr. Marijana Borštnarja Dornava. O pomembni pridobitvi, še posebej v ?asu, ko potrebe po mirnem reševanju sporov v z ...

Preberi več

Ptujska porodnišnica ima nov inkubator

Ptujska porodnišnica je leta 2016 ostala brez enega od dveh delujo?ih nujno potrebnih inkubatorjev za oskrbo bolnih novorojencev. Vseskozi se trudijo izboljšati kakovost storitev. Za izpolnjevanje tega cilja pa je ob ustreznem kadru nujno potrebna tudi ustrezna kakovostna oprema. V preteklosti so imeli na tem podro?ju velike težave, a so se vedno lotili reševanja in se pri tem obrnili po pomo? tudi na družb ...

Preberi več

Tradicionalni slovenski zajtrk 2017

Na pobudo ?ebelarske zveze Slovenije se je leta 2011 prvi? udejanjil projekt Tradicionalni slovenski zajtrk. Naša ekipa je letos obiskala u?ence OŠ Mladika in preverila, ?e zajtrkujejo in kako zdravo. Tretji petek v novembru pa smo obeleževali tudi dan slovenske hrane, ki poudarja pomen lokalno pridelane hrane in osveš?a o tem, kako pomemben je zajtrk. Projekt se lahko pohvali s pozitivnimi u?inki, ?eprav n ...

Preberi več
Na vrh