Domov » Articles posted by Stanka Krajnc Letonja (Page 14)

Priznanja zvestim krvodajalcem

Mestna organizacija Rde?ega križa se je na nedavni slovesnosti s priznanji zahvalila krvodajalcem MO Ptuj. Mestna organizacija Rde?ega križa je bila na Ptuju ustanovljena leta 2006, priznanja in plakete pa so krvodajalcem podelili 7. zapovrstjo. Nanje so ponosni, predvsem pa so jim hvaležni za njihovo humano razdajanje za dobrobit vseh nas. Na tokratni slovesnosti so priznanja podelili 120 krvodajalcem, 108 ...

Preberi več

Izobraževanje starejših voznikov

V Zlatem koti?ku na Ptuju je Agencija za varnost prometa RS nedavno pripravila preventivni dogodek za starejše voznike v sklopu projekta „Sožitje za ve?jo varnost v cestnem prometu“. Preventivne dogodke agencija izvaja z namenom, da bi se starejši vozniki na cestah ?im dlje po?utili varne in da bi ?im dlje ostali mobilni. Kot priznavajo starejši, vsako izobraževanje pride prav, saj se zakonodaja spreminja, ...

Preberi več

Cena oskrbe ne pokriva stroškov

Svet zavoda Doma upokojencev Ptuj je na zadnji seji obravnaval 8 to?k dnevnega reda. ?lani so se med drugim seznanili z 9-mese?nim poro?ilom o poslovanju doma. V prvih devetih mescih letošnjega je leta je ptujski dom upokojencev ustvaril 7,2 MIO evrov prihodkov, 7,5 MIO evrov pa je bilo odhodkov, kar pomeni preko 300.000 evrov primanjkljaja. Nekaj ve? kot 286.000 so pokrili s prihranki iz preteklih let. Po ...

Preberi več

Jesenski dan odprtih vrat ptujske porodnišnice

Ginekološko-porodni oddelek Splošne bolnišnice dr. Jožeta Potr?a Ptuj je za bodo?e starše pripravil Jesenski dan odprtih vrat. Pripravili so predavanja, razstavo in številne druge zanimivosti. Vrata ptujske porodnišnice odprejo dvakrat letno, zato, da bi se bodo?i starši na sproš?en na?in seznanili s poslanstvom, ki jih ?aka in da bi izvedeli ?im ve? koristnih napotkov. Pripravili so dve zanimivi predavanji ...

Preberi več

Meritve sladkorja in holesterola v Lekarnah Ptuj

V Lekarnah Ptuj so ob dnevu sladkorne bolezni izvajali meritve sladkorja, holesterola in telesne mase. Zanimanje s strani obiskovalcev lekarn je bilo zelo veliko. V skrbi za zdravje pacientov v vseh enotah Lekarne Ptuj zdaj že tradicionalno izvajajo preventivne meritve, na podlagi izmerjenih vrednosti pa pacientom svetujejo. Sladkorni bolezni, ki je ena najpogostejših kroni?nih bolezni presnavljanja, pravim ...

Preberi več

5. Kloštrski večer historične glasbe in plesa

Umetniška skupina Graziosa Društva Cesarsko-kraljevi Ptuj je v sodelovanju z Zasebno glasbeno šolo v samostanu sv. Petra in Pavla in gosti pripravila 5. Kloštrski ve?er. Umetniška sekcija Graziosa šteje 12 ?lanov, sestajajo se enkrat tedensko, vse pa jih povezuje ljubezen do plesa in petja. Tokratni ve?er histori?ne glasbe in plesa je postregel z grajskim dogajanjem, predvsem v ?asu lova. Tudi tokrat so pov ...

Preberi več

Seja sveta zavoda DU Ptuj

Svet zavoda Doma upokojencev Ptuj je na zadnji seji, ki je potekala v enoti Kidri?evo, obravnaval 8 to?k dnevnega reda. ?lani so se seznanili z 9-mese?nim poro?ilom o poslovanju doma, s ceno storitev oskrbe za posebno obliko varstva, s prilagajanjem kapacitet v skladu s Pravilnikom o standardih in normativih in s spremembo hišnega reda. Podrobneje pa v naših prihodnjih oddajah. (Objavljeno v oddaji Ptujska ...

Preberi več

Porodnišnica bogatejša za novo opremo

Na slovesnosti v prejšnjem tednu so se v Splošni bolnišnici dr. Jožeta Potr?a Ptuj zahvalili podjetju Pikapoka d.o.o., Zavarovalnici Triglav d.d. in Soroptimist klubu Ptuj, ki so omogo?ili nakup inkubatorja, CTG aparata in reanimacijske mizice. Osnovno poslanstvo ptujske bolnišnice je kakovostna zdravstvena oskrba in zadovoljstvo pacientov. V preteklosti so imeli velike finan?ne težave, kar pa se je odražal ...

Preberi več

Dan splošnih knjižnic

Prejšnji teden smo obeleževali dan splošnih knjižnic, zato je Združenje splošnih knjižnic pripravilo številne dogodke, ki so jih poimenovali Gostija v deželi branja, z namenom povabiti bralce v knjižnico. Ta dan je namenjen promociji knjižni?ne dejavnosti in tudi letos se je aktivnostim pridružila Knjižnica Ivana Potr?a Ptuj. Pripravili so brezpla?en vpis, zanimive razstave, nabor top 10 slovenskih knjig, d ...

Preberi več

Mediacijska pisarna v ZD Ptuj

V prejšnjem tednu sta se k mediacijski pisarni Univerzitetnega klini?nega centra Maribor, Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor in Splošne bolnišnice dr. Jožeta Potr?a Ptuj, sve?ano priklju?ila še Zdravstveni dom Ptuj in Zavod za usposabljanje, delo in varstvo dr. Marijana Borštnarja Dornava. Leta 2013 sta se ZD Maribor in UKC Maribor s pomo?jo Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije odlo?ila ustano ...

Preberi več
Na vrh