Domov » Articles posted by Stanka Krajnc Letonja (Page 15)

Za Varno hišo Ptuj zbrali 1.230 evrov

Društvo ZA Ptuj je skupaj z MO Ptuj, Zavodom za šport Ptuj, Štajerskim Tednikom in Radiem Ptuj organiziralo 5. dobrodelni tek, s katerim Ptuj?ani združijo mo?i za Ptuj?ane. Traso so razdelili na ve? težavnostnih stopenj, tako da so jo lahko premagali rekreativni teka?i, kot tisti z malce ve? kondicije. Celotni izkupi?ek zbran s štartnino, ki je znašala 10 evrov, so v celoti namenili Varni hiši Ptuj. Zbrali ...

Preberi več

V oktobru večja brezposelnost

Oktobra se je pri Zavodu prijavila nova generacija iskalcev prve zaposlitve, kar je prispevalo k dvigu brezposelnosti. Ob koncu oktobra je bilo registriranih 82.993 brezposelnih, kar je 2,5 % ve? kot septembra in 14,7 % manj kot pred letom. Tradicionalno je oktober mesec, ko se po 6-7 mese?nem upadu brezposelnosti, le-ta znova pove?a. To gre pripisati zlasti iztekom pogodb za dolo?en ?as predvsem za sezonsk ...

Preberi več

Svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesreč 2017

Minuli petek smo obeleževali 11. Svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesre?. Letos je potekal pod sloganom „V poklon življenju“.Obeleževanje tega dne je odgovor na potrebe žrtev prometnih nesre? po javnemu priznanju njihovega trpljenja in izgube, povezuje žrtve prometnih nesre? po vsem svetu, družbi pa sporo?a, da so posledice prometnih nesre? nesprejemljive. Ne le pristojni za prometno varnost, vsi lah ...

Preberi več

Mediacijska pisarna

Univerzitetni klini?ni center Maribor in Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor sta skupno mediacijsko pisarno odprla leta 2013, 2016 se je pridružila Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potr?a Ptuj, v tem tednu pa sta pristopila še Zdravstveni dom Ptuj in Zavod za usposabljanje, delo in varstvo dr. Marijana Borštnarja Dornava. O pomembni pridobitvi, še posebej v ?asu, ko potrebe po mirnem reševanju sporov v z ...

Preberi več

Ptujska porodnišnica ima nov inkubator

Ptujska porodnišnica je leta 2016 ostala brez enega od dveh delujo?ih nujno potrebnih inkubatorjev za oskrbo bolnih novorojencev. Vseskozi se trudijo izboljšati kakovost storitev. Za izpolnjevanje tega cilja pa je ob ustreznem kadru nujno potrebna tudi ustrezna kakovostna oprema. V preteklosti so imeli na tem podro?ju velike težave, a so se vedno lotili reševanja in se pri tem obrnili po pomo? tudi na družb ...

Preberi več

Tradicionalni slovenski zajtrk 2017

Na pobudo ?ebelarske zveze Slovenije se je leta 2011 prvi? udejanjil projekt Tradicionalni slovenski zajtrk. Naša ekipa je letos obiskala u?ence OŠ Mladika in preverila, ?e zajtrkujejo in kako zdravo. Tretji petek v novembru pa smo obeleževali tudi dan slovenske hrane, ki poudarja pomen lokalno pridelane hrane in osveš?a o tem, kako pomemben je zajtrk. Projekt se lahko pohvali s pozitivnimi u?inki, ?eprav n ...

Preberi več

Evropski dan antibiotikov

18. novembra smo po celotni Evropi obeleževali Evropski dan antibiotikov, namen tega dne pa je osveš?anje o njihovi preudarni rabi. Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje število bolnikov, okuženih z odpornimi bakterijami v Evropski uniji naraš?a, odpornost bakterij proti antibiotikom pa predstavlja veliko grožnjo za javno zdravje. Zato je pomembno, da jih uporabljamo preudarno Vsa zdravila je ...

Preberi več

Tudi na tokratni seji o drevesih

Na novembrski seji so ptujske mestne svetnice in svetniki obravnavali 17 to?k dnevnega reda. Tudi tokrat pa so jo pospremili ob?ani iz pobude Za drevesa, ki so županu predali nove podpise. Skupno so pobudniki za ohranitev dreves na mestni tržnici zbrali že 4.146 podpisov podpore. Svetnico Gajškovo je zato zanimalo, kako se razpleta situacija okrog na?rtovane prenove, da ne bi dajali vtisa, da se pobudnike z ...

Preberi več

Prenovljena mestna lekarna

Mineva dober mesec, odkar je ponovno odprla svoja vrata prenovljena mestna lekarna. Ob vseh novostih je postala ena najsodobnejših lekarn v Sloveniji. Obnova mestne lekarne je trajala le dobra dva meseca, uporabnikom in zaposlenim pa je prinesla številne prednosti in novosti. Izboljšali so zasebnost pri svetovanju, lekarna je prostornejša, pacientom so na voljo virtualne lekarniške police, kjer predavajo po ...

Preberi več

Program javnih del za leto 2018

Konec oktobra je bilo na Zavodu za zaposlovanje objavljeno javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2018. Za celotno Slovenijo bo na voljo 25 MIO evrov. Javna dela sodijo v sklop ukrepov aktivne politike zaposlovanja, namenjena pa so ranljivim skupinam brezposelnih, ki so ve? kot eno leto neprekinjeno prijavljeni v evidenci brezposelnih oseb, njihovi socialni vklju?enosti, ohranitvi ali razvoju ...

Preberi več
Na vrh