Domov » Articles posted by Stanka Krajnc Letonja (Page 16)

O problematiki šolskih poti

Tokratna seja SPVCP MO Ptuj je postregla z dvanajstimi to?kami dnevnega reda. Med drugim so ?lani spregovorili o izobraževanju dijakov ŠC Ptuj in Gimnazije Ptuj in o izobraževanju starejših udeležencev v cestnem prometu. Najve? pozornosti pa so na zadnji seji namenili šolskim potem. Opozorjeni so bili na problematiko izgradnje pešpoti pri OŠ Ljudski vrt. Na opozorili so nemudoma odreagirali, zato je, koliko ...

Preberi več

Preventivna akcija Otroci za varnost v prometu

Obmo?na enota Nacionalnega inštituta za varovanje zdravja je v sodelovanju s Policijsko postajo Ptuj in podravskimi osnovnimi šolami organizirala preventivno akcijo „Otroci za varnost v prometu“. Zaklju?ni dogodek se je odvijal pri OŠ Hajdina. ?eprav je alkohol eden od vzrokov za velik odstotek prometnih nesre?, žal, v družbi še vedno vlada precej toleranten odnos do pitja alkohola v javnosti. Prav zato je ...

Preberi več

Nadzor hitrosti s samodejno merilno napravo

V minulem tednu je Medob?insko redarstvo Skupne ob?inske uprave ob?in v Spodnjem Podravju izvajalo nadzor hitrosti vožnje s samodejno merilno napravo, ki prekrške slikovno dokumentira. Preverjali smo, koliko kršitev so zaznali. Na obmo?ju MO Ptuj so v Medob?inskem redarstvu najintenzivnejši nadzor opravljali minuli torek in sredo. Glede na prejšnje meritve so tokratne ugotovitve glede kršiteljev pozitivne, ...

Preberi več

Martinova Kuhna na dvorišču in Fürstov sejem

God Svetega Martina so v Fürstovi hiši obeležili s prav posebno Martinovo Kuhno na dvoriš?u, zadnjo letos, sicer pa so dvoriš?e napolnile rokodelske stojnice Fürstovega sejma. Fürstov sejem v Fürstovi hiši organizatorji prirejajo vse od leta 2014. Postal je nepogrešljiv del pestre ponudbe, ki so ga za svojega vzeli tako obiskovalci kot ponudniki najrazli?nejših izdelkov. Na tokratnem sejmu se je s svojimi u ...

Preberi več

Program Skupaj proti demenci

Dom upokojencev Ptuj skupaj s partnerji Zdravstvenim domom Ptuj, Splošno bolnišnico dr. Jožeta Potr?a Ptuj, Centrom za socialno delo Ptuj, Inštitutom za socialno psihiatrijo in psihotravmatologijo, Pokrajinsko zvezo društev upokojencev Ptuj, Spomin?ico – Alzheimer Slovenija in Društvom Optimisti Ptuj izvaja dvoletni program Skupaj proti demenci. Nedavno so predstavili njegovo vsebino in cilje. Program Skupa ...

Preberi več

Premiera Štefka Valentin – zgodba o popotovanju ženske duše

V petek se je na odru Mestnega gledališ?a Ptuj zvrstila 4. premiera sezone 2017/2018. Uspešnico Willyja Russella Shirley Valentine je prevedel in režiral Peter Srp?i?. Predstava Štefka Valentin je zgodba o popotovanju, ki te na koncu pripelje do samega sebe, je zgodba o iskanju ženske duše in nas nagovarja k razmisleku. Naslovno vlogo Štefke Valentin je režiser zaupal Zvezdani Mlakar. Pravi, da je to predst ...

Preberi več

Razstava malih pasemskih živali

Društvo gojiteljev malih živali Ptuj je ob 40. obletnici delovanja v Ve?namenski dvorani Spuhlja pripravilo meddruštveno razstavo malih pasemskih živali. Za?etki delovanja Društva gojiteljev malih živali Ptuj segajo v leto 1974, ko sta bili še golobarska in kun?erejska sekcija lo?eni, potem pa so se sekcije združile.Na letošnji 40. razstavi so si lahko obiskovalci ogledali - kunce, golobe, perutnino in okra ...

Preberi več

Proračun bo znašal malo manj kot 31 MIO evrov

Na zadnji seji mestnega sveta MO Ptuj so se svetnice in svetniki prvi? seznanili s prora?unom za leto 2018. Po obravnavi je bil posredovan v javno razpravo. Prora?un za leto 2018 je dolo?en v višini 30,9 MIO evrov, pri ?emer so prihodki predvideni v višini 29,6 MIO evrov. Po besedah župana so v predlogu sledili Viziji in strategiji Mestne ob?ine Ptuj 2015–2025. Med na?rtovanimi investicijami je ureditev mes ...

Preberi več

Čez teden dni bomo prižigali svečke

Prihodnji petek bomo obeleževali Svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesre?. Ta poseben dan bomo letos obeleževali že enajsti?, tudi na Ptuju.Svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesre? je dan, ob katerem se spomnimo vseh umrlih in poškodovanih v prometnih nesre?ah skupaj z njihovimi bližnjimi, prijatelji, sodelavci in znanci. Obeleževanje tega dne je odgovor na potrebo žrtev prometnih nesre? po javn ...

Preberi več

Antikoagulacijska ambulanta v Zdravstvenem domu Ptuj

Od maja v kletnih prostorih Zdravstvenega doma Ptuj deluje antikoagulacijska ambulanta. Preverjali smo, koliko bolnikom so v tem ?asu vodili zdravljenje in kako pomembna je ta pridobitev. Antikoagulacijska ambulanta je namenjena bolnikom, ki potrebujejo posebno zdravljenje, predvsem urejanje gostote krvi, kar je vezano na vsa obolenja, ki predstavljajo nevarnost tvorbe trombov v krvi. Tovrstna ambulanta del ...

Preberi več
Na vrh