Domov » Articles posted by Stanka Krajnc Letonja (Page 173)

Sejem rabljene korantove opreme

Ker je kurentovanje že ?isto pred vrati so minuli vikend v organizaciji Etnografskega društva Korantov duh pripravili sejem rabljene korantove opreme. Do sve?nice nas ne lo?i ve? veliko in takrat bodo to?no ob polno?i kurenti prvi? nadeli svoje oprave in zaplesali svoj ples z zvonci ob ognju. Nadeti kurentovo opravo je poseben ?ar in poslanstvo, obenem pa predstavlja tudi strošek. Zato so sejmi rabljene kor ...

Preberi več

Pričele so se zimske razprodaje

Drugi teden v januarju so se pri?ele zimske razprodaje. Njihovo trajanje dolo?i prodajalec sam, vendar pa lahko trajajo najve? 60 dni. V objavi so prodajalci dolžni navesti podatke o vrsti blaga, odstotek znižanja, obdobje trajanja razprodaje, cena izdelka pred znižanjem in nova, znižana cena. Za nami je december, ko smo zapravljali za darila in prazni?no obložene mize, tako da pri veliki ve?ini ni ostalo k ...

Preberi več

Socialne posledice gospodarske krize se poglabljajo

Socialne posledice gospodarske krize se poglabljajo. Na ptujskem Centru za socialno delo smo preverjali, koliko posameznikov prejema transferje v obliki denarne socialne pomo?i. Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki je pri?el veljati lanskega januarja, je prinesel bistvene razlike, ki jih centri za socialno delo pri svojem vsakodnevnem delu opažajo. Napetost med ljudmi se je precej pove?ala, s ...

Preberi več

Dom kulture Muzikafe obeta številne koncerte in dogodke

Vse od leta 2008 je Dom kulture Muzikafe pribežališ?e umetnikov iz vseh koncev Slovenije in tudi od drugod. V preteklem letu pa sta lastnika Igor in Stanka naredila nekaj mese?ni premor, v katerem sta napisala precej novih zgodb. V ?asu kurentovanja je v kletnih prostorih Muzikafeja svoje domovanje dobil o?iš?eni kurent, vmes so nastajale prikupne sobice, ki bodo nudile zato?iš?e popotnikom, proti koncu let ...

Preberi več

Še ena humanitarna akcija za Rdeče noske

Dobrodelnost je v teh ?asih še kako pomembna, zato se je fotografinja Eva Grabner skupaj z modno oblikovalko Sanjo Veli?kovi? in make up artistko Andrejo Belšak odlo?ila za humanitarno akcijo v sodelovanju z Rde?imi noski. Do ideje o dobrodelnem projektu v sodelovanju z Rde?imi noski je prišlo ?isto naklju?no, ko je v boži?nem ?asu fotografinja Eva na spletu gledala reklamo za Coca-Colo. K sodelovanju je fo ...

Preberi več

Zaključena I. faza projekta Celovito varovanje vodnih virov Podtalnice Ptujskega polja

I. faza projekta Celovito varovanje vodnih virov Podtalnice Ptujskega polja je zaklju?ena. Zgodba ima svoje za?etke v letu 2002, ko je pet ob?in s Komunalnim podjetjem Ptuj d.d. pristopilo k regionalnemu projektu zaš?ite kakovosti podtalnice Dravskega in Ptujskega polja.Pet let kasneje, torej leta 2007, se je na obmo?ju petih ob?in pri?ela izvedba projekta Celovito varovanje vodnih virov podtalnice Ptujskeg ...

Preberi več

Ljudska univerza Ptuj v letu 2013

Javni zavod Ljudska univerza Ptuj ponuja številne izobraževalne programe za pridobitev izobrazbe, poklicno usposabljanje, splošno izobraževanje, kot tudi programe vseživljenjskega u?enja. V preteklem letu so izvajali številne formalne in neformalne oblike izobraževanja, s ?imer bodo nadaljevali tudi v prihodnje. A bo leto 2013 z vidika tega, da se finan?na perspektiva zaklju?uje, kar malce prelomno. Želja k ...

Preberi več

Mestno gledališče Ptuj v letu 2013

Leto 2012 je bilo v Mestnem gledališ?u Ptuj precej pestro. Kljub krizi, so se trudili ponuditi pisano paleto predstav, ki bi popestrila naš vsakdan. Minulo leto je postreglo z izjemnimi premierami pretekle sezone, repertoar sezone 2012/2013 pa ponuja smeh in še ve? smeha, ki ga v teh ?asih potrebujemo. Krizi naproti so znova stopili z brezpla?nimi vstopnicami za brezposelne, cen niso dvigovali, bili so dobr ...

Preberi več

Eva je ptujska prvorojenka leta 2013

V sredo je župan MO Ptuj dr. Štefan ?elan obiskal porodni oddelek ptujske bolnišnice, kjer je ?estital mladim mamicam, ki so to postale v prvih urah leta 2013. No, letos mal?ki niso „prikukali“ na svet ravno v prvih urah, bodo?i starši so nanje ?akali vse do 2. januarja. Kot prva je starše razveselila Eva, drugi je bil Tim, veselja mamic ob tem sre?nem dogodku pa se ne da opisati z besedami. Kot vsako leto, ...

Preberi več

Javni razpis za dodelitev najemniških neprofitnih stanovanj

Mestna ob?ina Ptuj vsaki dve leti pripravi javni razpis za dodelitev najemniških neprofitnih stanovanj. Tokratni je bil v Uradnem vestniku ob?ine objavljen 21. decembra 2012. Na razpis za neprofitna stanovanja v lasti MO Ptuj se lahko prijavijo vsi ob?ani MO Ptuj, ki zadoš?ajo kriterijem glede prihodkov in ostalim razpisnim pogojem. Prosilci so upravi?eni do dodelitve neprofitnega stanovanja, ?e dohodki nji ...

Preberi več
Na vrh