Domov » Articles posted by Stanka Krajnc Letonja (Page 174)

Gripe in prehladi v hladnih zimskih dneh

V hladnejših dnevih smo ljudje bolj dovzetni za gripe in prehlade. Obi?ajno to dvoje zamenjujemo, zato smo preverjali, kakšni so znaki obeh bolezni in kaj lahko storimo sami. Tako gripo kot prehlad povzro?ajo virusi, kjer pri zdravljenju antibiotiki ne pomagajo. Med njima je precejšnja razlika – gripa je tista hujša oblika bolezni, za katero je zna?ilna zelo visoka telesna temperatura, mo?an glavobol, nepri ...

Preberi več

SPVCP MO Ptuj ocenil delo iztekajočega se leta

Na zadnji seji letošnjega leta se je sestal tudi ptujski Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Ocenili so delo v letu 2012 in naredili na?rt za prihajajo?e leto. V letošnjem letu je bil ptujski Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu znova zelo dejaven, pri ?emer je predsednik poudaril, da je na ?lane sveta ponosen, saj so bile naloge, ki jih sprejemajo na sejah in naloge v okviru Na?rta va ...

Preberi več

Božični koncert Bilbi

V za?etku tedna smo lahko v domu kulture Muzikafe prisluhnili boži?nemu koncertu Maje Pihler Bilbi. Po letih življenja v tujini se je glasbenica vrnila v Slovenijo in leta 2010 s skladbo Hvala za vijolice napovedala prvenec Drobne slike. Vse od takrat navdušuje s svojim pristnim in iskrenim nastopom. Letošnje leto je bilo z glasbenega vidika za Bilbi izjemno pisano in je prineslo veliko novih, lepih stvari. ...

Preberi več

Proračun za leto 2013 znaša 31,2 milijonov evrov

Na zadnji seji Mestnega sveta Mestne ob?ine Ptuj v letošnjem letu so svetnice in svetniki obravnavali dopolnjen predlog odloka o prora?unu za leto 2013. Dopolnjen odlok prora?una je višji in znaša 31,2 MIO evrov, kar je za 1,6 MIO evrov ve? od predloga in je posledica povišanja investicijskih dohodkov. V prora?un so vnesli kar nekaj novosti, ki so bile upoštevane na podlagi kar šestinšestdesetih pobud ob?an ...

Preberi več

Na OS Ptuj ZRSZ prijavljenih okrog 4.500 brezposelnih oseb

Konec novembra je bilo na zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje prijavljenih preko 111.000 brezposelnih oseb. Mi smo preverili, kakšno je stanje na ptujski obmo?ni službi.V mesecu novembru je brezposelnost na OS Ptuj nekoliko narasla, kot je narasla tudi že v oktobru, kar je sezonski trend. Trenutno je brezposelnih okrog 4.500 oseb, kar se bo v decembru še nekoliko pove?alo. Pretekli mesec je bil na pt ...

Preberi več

Pobuda Reneja Glavnika

Direktor Kolesarskega kluba Perutnina Ptuj je dal pobudo, ki se nanaša na ogrožanje kolesarjev na cesti ob Dravi. Pobudo je obravnaval tudi Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu na svoji zadnji seji. Na cesti ob Dravi, ki so jo nekdaj imenovali Mirna pot je vodstvo kolesarskega kluba Perutnina Ptuj že ob selitvi na novo lokacijo opazilo precej zgoš?en promet in s tem posledi?no težave. Situacija ne ...

Preberi več

Prednosti in slabosti obnovljivega recepta

1. julija 2011 se je v Sloveniji pri?elo postopno izdajati zdravila na obnovljive recepte. Preverjali smo, kako se je v tem ?asu prijel ta recept in kako so se nanj navadili pacienti. Obnovljivi recept se je v ?asu od postopne uveljavitve, vsaj v našem okolju, precej dobro prijel, morda celo predobro. V lekarnah se soo?ajo z zelo pogosto težavo - ljudje namre? kljub temu, da recept velja leto dni, na to poz ...

Preberi več

Z dobrodelno predstavo Trojček zbrali 1.920 evrov

Mestno gledališ?e Ptuj in Novi Zato sta prejšnji teden organizirala dobrodelno predstavo Troj?ek v režiji Sama M. Strelca. Pred petimi leti je slednji ustanovil zasebni zavod Novi Zato, ki je nadaljevanje starega ali pa celo vra?anje k staremu - ko ustvarjaš iz ljubezni, ne pa zato, ker moraš. In iz ?istega užitka je nastala seksualno-aktualno-politi?na komedija Troj?ek. Za predstavo so na Ptuju vadili ravn ...

Preberi več

Pobuda svetnika Čuša na temo prometne varnosti

Zeleni Ptuja opozarjajo, da je med izzivi, ki še vedno ?akajo na uresni?itev, tudi prometna varnost. Na to temo so sami že pripravili okrogle mize in razstave s primeri dobrih praks, ki bi jim po njihovem mnenju veljalo prisluhniti tudi na Ptuju. V zadnjih štirih letih so dali ve? deset predlogov za izboljšanje, saj so mnenja, da bo za ustrezno prometno varnost najprej treba zagotoviti ustrezno cestno infra ...

Preberi več

Programi javnih del za leto 2013

Na spletni strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje je bilo konec novembra objavljeno javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2013. Preverjali smo, koliko zaposlitev bo program prinesel brezposelnim Ptuj?anom. Javno povabilo za javna dela je namenjeno brezposelnim osebam, ki so že dlje ?asa prijavljene na Zavodu RS za zaposlovanje. Povabilo omogo?a sofinanciranje stroškov za izvajanje ...

Preberi več
Na vrh