Domov » Articles posted by Stanka Krajnc Letonja (Page 179)

Tradicionalno kolesarjenje ob Dnevu brez avtomobila

Evropski teden mobilnosti se vsako leto odvija med 16. in 22. septembrom, z namenom vzpodbuditi lokalne skupnosti k uvajanju in promociji trajnostnih prometnih ukrepov ter k uporabi alternativnih oblik prevoza. Tradicionalno so kolesarili tudi v Mestni ob?ini Ptuj. Evropski teden mobilnosti je letos potekal na temo „Prava smer je gibanje“. Dan kolesarjenja na Ptuju je zdaj že tradicionalen, ulice pa so najp ...

Preberi več

Dan slovenskih lekarn v znamenju kroničnih zdravil in bolnikov

Jutri bomo obeležili 8. Dan slovenskih lekarn, ki ga organizirata Sekcija farmacevtov javnih lekarn in Lekarniška zbornica Slovenije, posve?en pa bo zdravilom in kroni?nim bolnikom. Na jutrišnji Dan slovenskih lekarn bodo farmacevti bolnike pou?ili, kako ravnati z zdravili, kaj vse morajo o njih vedeti. S starostjo se namre? pove?uje število kroni?nih obolenj, zato je izjemnega pomena, da jih znamo pravilno ...

Preberi več

Dnevi svetovalnih središč

  Tretji teden v septembru po vsej Sloveniji potekajo Dnevi slovenskih svetovalnih središ?. To je ?as, ko se odrasli odlo?ajo za vpis v izobraževalne programe. Dejavnosti Svetovalnega središ?a Ptuj, ki deluje v okviru Centra vseživljenjskega u?enja, so tudi letos predstavili na stojnici pred Ljudsko univerzo. Dnevi svetovalnih središ? so promocijske narave in so namenjeni široki ciljni skupini. Za izobražev ...

Preberi več

Varnost po oceni SPVCP MO Ptuj ugodna

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne ob?ine Ptuj v novi sestavi se je sestal na svoji 1. seji. Obravnavali so oceno varnosti otrok v novem šolskem letu in se posvetili prihajajo?im preventivnim akcijam. Na seji so najprej podali oceno varovanja otrok v za?etku novega šolskega leta, kjer so stanje ocenili kot ugodno. Ugodna pa je tudi splošna prometna varnost. Da bi prometne razmere ostale u ...

Preberi več

Festival za spremembe

(Foto:  http://www.duh-casa.si) V okviru Festivala za spremembe smo si lahko tudi na Ptuju ogledali projekcijo neodvisnih dokumentarnih filmov, s katerimi želijo organizatorji ustvariti družbeno klimo, naklonjeno doseganju pozitivnih družbenih sprememb. S festivalom želijo organizatorji ljudi pou?iti o temeljnih vzrokih za trenutno najbolj pere?e probleme današnje družbe. So namre? mnenja, da lahko le dobro ...

Preberi več

Prenovljena lekarna Budina-Brstje

Nedolgo nazaj so uporabnike lekarne Budina-Brstje pri?akali ve?ji in prenovljeni prostori, v skladiš?nih prostorih pa je našla mesto prav posebna robotska naprava. Poglavitni razlog, da so se v Ptujskih lekarnah odlo?ili za prenovo lekarne Budina-Brstje, je bil v prostorski stiski, saj je bil prostor glede na obseg dela, ki ga tam izvajajo premajhen. Prostori pa niso le uporabnikom prijaznejši, posodobili s ...

Preberi več

Naj medicinska sestra 2012 je Ivanka Potrč

Pred dobrima dvema tednoma dni se je v Štajerskem tedniku zaklju?ila akcija Naj medicinska sestra 2012. Prvo uvrš?ena v akciji, Ivanka Potr?, je bila naziva izjemno vesela in po?aš?ena, saj to zanjo pomeni, da so ljudje opazili njeno predano delo. Delo na oddelku intenzivne nege je še posebej strokovno zahtevno in odgovorno, v tridesetih letih, kar opravlja ta poklic, pa smo se po njenih besedah ljudje zelo ...

Preberi več

Dotiki toka Martine Fukuhara Štirn

V Miheli?evi galeriji je od prejšnjega tedna na ogled razstava akademske slikarke Martine Fukuhara Štirn z naslovom Dotiki toka. Dotiki toka je pregledna razstava, saj spremlja ustvarjalko od zaklju?ka likovne akademije pa vse do današnje dne. Dotike lahko razumemo kot njeno pot skozi življenje in umetnost, ki ju je med sabo zelo povezala. Vsak življenjski korak na avtori?ini poti odseva na njenih platnih, ...

Preberi več

Predstava V samoti bombaževih polj otvorila Zadar snova

V za?etku avgusta je predstava V samoti bombaževih polj gostovala v Zadru. Doživela je izjemno pozitivne kritike, zahvaljujo? režiserju Ivici Buljanu, edinstvenima Marku Mandi?u in Robertu Waltlu ter celotni ekipi, ki je soustvarjala predstavo. ?eprav je od takrat minil že dober mesec, so vtisi še vedno prijetni. Predstava je bila v Zadru odli?no sprejeta, odzivi so bili fantasti?ni. Ljubljanska premiera, k ...

Preberi več

Na Ptuju bibliobusi pobratenih mest

  V okviru 17. sre?anja in posvetovanja potujo?ih knjižnic Slovenije smo lahko med drugim pobližje spoznali bibliobuse Slovenije in njihovo delovanje. V okviru projekta Knjižnice pobratenih mest in njihovo medkulturno sodelovanje so se na Ptuju v štirih dneh izmenjala številna mnenja in izkušnje, predvsem pa so knjižnice poskrbele za izjemno promocijo. Na Ptuju so se ustavili tudi bibliobusi pobratenih ...

Preberi več
Na vrh