Domov » Articles posted by Stanka Krajnc Letonja (Page 18)

2. ginekološko srečanje „Obravnava na sekundarnem nivoju“

Ginekološko-porodni oddelek ptujske bolnišnice je v GH Primus organiziral 2. ginekološko sre?anje z naslovom „Obravnava na sekundarnem nivoju“. Sre?anje je postreglo s številnimi zanimivimi predavanji. Slovensko zdravstvo se soo?a s številnimi težavami, med njimi so tudi finan?ne in kadrovske, kjer ptujska bolnišnica ni nobena izjema. A ne glede na vse, je kakovost storitev vedno na prvem mestu. Namen tovrs ...

Preberi več

Cvetje za 1. november

V sredo, 1. novembra, bomo obeleževali Dan spomina na mrtve. Na grobove svojih najbližjih bomo v spomin položili cvetje in prižgali sve?e. Na ptujskih ulicah smo preverjali letošnjo ponudbo. Pred dnevom spomina na mrtve je ponudba cvetli?nih aranžmajev in rezanega cvetja zelo velika. Cvetli?arji in vrtnarji sledijo željam potrošnikov, sicer pa aranžmaje izdelujejo na podlagi trendov v floristiki. Vsak se od ...

Preberi več

Rebalans za leto 2017 nižji za 5,6%

Ponedeljkova seja MS MO Ptuj je postregla z 19 to?kami dnevnega reda. Svetnice in svetniki so sprejeli rebalans prora?una za leto 2017, opravili pa so tudi obravnavo o predlogu prora?una za leto 2018. Prora?un za leto 2017 je znašal 25,7 MIO evrov, z rebalansom so ga znižali za 1,4 MIO evrov na 24,3 MIO evrov. Do znižanja je prišlo zaradi prenosa projektov v prihodnje leto. Gre za projekt ureditve Mestne ga ...

Preberi več

Ptujska ekipa NMP dosegla 1. mesto

Na nedavnem tekmovanju ekip nujne medicinske pomo?i na Rogli so se znova odli?no odrezali reševalci iz Zdravstvenega doma Ptuj. Letošnje tekmovanje je bilo že 11. po vrsti, zadnja leta se ga udeležuje tudi ekipa ZD Ptuj, ki pa je znova dokazala, da sodi v sam vrh. Ekipa brez zdravnika je osvojila 1. mesto, ekipa nujne medicinske pomo?i pa odli?no 5. mesto. Tekmovalce je namre? ?akalo dnevno in no?no 50-urno ...

Preberi več

Qlandia bogatejša za defibrilator

Nedavno smo obeleževali Evropski dan oživljanja, ki je letos potekal pod geslom "Vsakdo lahko reši življenje" in svetovni dan hrane. Obmo?no združenje Rde?ega križa Ptuj je oba dneva obeležilo s kar dvema akcijama. V Rde?em križu Slovenije je posebna skrb namenjena otrokom, ki živijo v pomanjkanju in trpijo zaradi raznovrstnih posledic revš?ine. Prav njim je namenjena dobrodelna akcija Drobtinica h kateri j ...

Preberi več

Spremembe cene oskrbe

Do spremembe cen oskrbe je prišlo zaradi povišanja pla? in uvrš?anja v višje pla?ne razrede, ki so jih od vlade izpogajali sindikati. Stroški dela v DU Ptuj znašajo nekaj manj kot 60% odhodkov. V skladu z navodili ministrstva za delo so morali pripraviti novo ceno storitev oskrbe, ki zajema predvidene pove?ane izdatke za pla?e. Sledila je razprava ?lanov sveta zavoda o spremembi cen. Svet zavoda je po kon?a ...

Preberi več

5. Kuhna na dvorišču

V ponedeljek, 16. oktobra, smo obeleževali svetovni dan hrane. Nekaj dni prej so ga v Fürstovi hiši obeležili s Kuhno na dvoriš?u. Zavod TuRa je v letošnjem letu ponudbo v mestu popestril s kulinari?nim dogodkom Kuhna na dvoriš?u. Tokratna je bila že 5. zapovrstjo in glede na vnovi?en izjemen obisk, zagotovo ne zadnja. Prihodnji? boste lahko lokalne kulinari?ne dobrote okušali že v ?asu martinovanja. Dvoriš ...

Preberi več

Nova sezona 2017/2018 V CID Ptuj

V Centru interesnih dejavnosti so bili ?ez poletje zelo aktivni, brez predaha pa so že sko?ili v novo sezono 2017/2018, ki bo znova postregla s pestro ponudbo aktivnosti. Oblikuj svoje leto je letošnja zloženka, v kateri so strnili ponudbo te?ajev in delavnic, ki jih boste lahko obiskovali. Z nekaterimi so pri?eli že v tem mesecu, za za?etni te?aj nemš?ine, za?etno delavnica tolkal, te?aj fotografije, za?et ...

Preberi več

2. premiera sezone – Stenica

V?eraj je bila v Mestnem gledališ?u Ptuj na ogled 2. premiera sezona 2017/2018. Gre za avtorski projekt po motivih komedije Stenica Vladimirja Vladimirovi?a Majakovskega v režiji Jerneja Lorencija. Uprizoritev se posve?a vprašanju, kaj se je zgodilo od Majakovskega do danes, kako se je posameznik znašel in živel v velikih sistemih preteklosti in kako ga je vrtinec zgodovine peljal naprej, dokler ga ni izplj ...

Preberi več

Jesen na Ljudski univerzi Ptuj

V Ljudski univerzi Ptuj nadaljujejo z uspehom na razpisih in pridobivanju sredstev. Ob novem študijskem letu jih ?akajo številne aktivnosti, pa tudi pester program v centru Špajza modrosti. Na ptujski ljudski univerzi so še vedno vpeti v dva ve?letna projekta, namenjena izobraževanju zaposlenih, Svetovanje za odrasle in Pridobivanje kompetenc, zato vabijo starejše od 45 let, da se vklju?ijo v kakšnega od št ...

Preberi več
Na vrh