Domov » Articles posted by Stanka Krajnc Letonja (Page 180)

Socialna slika v Mestni občini Ptuj

Šoloobvezni otroci so sedli v šolske klopi in pri marsikateri družini, je kriza pokazala zobe še bolj, kot med letom. Pri institucijah, ki so tako ali druga?e povezane s socialo, smo preverjali, kakšno je stanje na ptujskem. Karitas in Rde?i križ najbolj ob?utita, kako velika je revš?ina posameznikov, saj na njihova vrata trka vse ve? posameznikov. Socialna slika je iz dneva v dan slabša in vse ve? je posam ...

Preberi več

Radosti in stiske odraščanja ob Tednu otroka

V tem tednu obeležujemo Teden otroka, ki letos poteka na temo „Radosti in stiske odraš?anja“. V vseh enotah ptujskega vrtca vsako leto pripravijo številne aktivnosti, ?eprav jih tudi med letom ne manjka. Mi smo obiskali najmlajše v enoti Podlesek, ki so si lahko že v ponedeljek ogledali lutkovno predstavo Repa velikanka. Vse do konca tedna pa bo dogajanje še pestro. Teden otroka je letos namenjen razmisleku ...

Preberi več

Svetovni dan starejših

Združeni narodi so leta 1990 1. oktober razglasili za Mednarodni dan starejših. Število in delež slednjih se pove?ujeta v vseh državah, najhitreje pa naraš?a starostna skupina prebivalcev, starih 80 let in ve?. Skrb za starejše iz leta v leto pridobiva na pomenu, medicina je vse naprednejša, oboje pa se kaže v podaljšanju življenjske dobe. Spremenil pa se je tudi odnos do tega, kako poskrbeti za starejše, k ...

Preberi več

Za lepši jutri invalidov

Projektni svet Zveze delovnih invalidov Slovenije in Svet za invalide Mestne ob?ine Ptuj sta na rednem delovnem sestanku obravnavala realizacijo akcijskega na?rta za neodvisno življenje invalidov za obdobje 2011-2015. Koliko korakov še ob?ino lo?i do naziva Ob?ina po meri invalidov, smo preverjali v naslednjem prispevku. V okviru akcijskega na?rta in pridobitve listine Ob?ina po meri invalidov je bilo v pre ...

Preberi več

Ob Svetovnem dnevu turizma

Od minule sobote pa do danes so na Ptuju potekale številne prireditve ob Svetovnem dnevu turizma. Ptuj je mesto ve?tiso?letne tradicije in bogate kulturne dediš?ine, kar turizmu ponuja številna izhodiš?a za uspeh. Kot je izpostavil župan, pa se vse prave stvari za?nejo pri pravih ljudeh. Ob primernem kadru, sta potrebni tudi želja in volja. Ptuj je že v preteklosti ?rpal iz bogate tradicije, vedno ve? je dr ...

Preberi več

Ptujski svetniki sprejeli rebalans proračuna za leto 2012

Ptujski mestni svetniki so na ponedeljkovi seji soglasno sprejeli rebalans prora?una, ki so ga potrjevali nekoliko prej, kot je bilo sicer na?rtovano. Razlog za to se skriva v spremembah zakonodaje, kjer bi država morala zaradi finan?nih posledic teh sprememb ob?inam zagotoviti denar, pa temu ni tako. V prora?unski rezervaciji tako ni bilo ve? vira za prispevek za zdravstveno zavarovanje brezposelnih ob?ano ...

Preberi več

Tradicionalno kolesarjenje ob Dnevu brez avtomobila

Evropski teden mobilnosti se vsako leto odvija med 16. in 22. septembrom, z namenom vzpodbuditi lokalne skupnosti k uvajanju in promociji trajnostnih prometnih ukrepov ter k uporabi alternativnih oblik prevoza. Tradicionalno so kolesarili tudi v Mestni ob?ini Ptuj. Evropski teden mobilnosti je letos potekal na temo „Prava smer je gibanje“. Dan kolesarjenja na Ptuju je zdaj že tradicionalen, ulice pa so najp ...

Preberi več

Dan slovenskih lekarn v znamenju kroničnih zdravil in bolnikov

Jutri bomo obeležili 8. Dan slovenskih lekarn, ki ga organizirata Sekcija farmacevtov javnih lekarn in Lekarniška zbornica Slovenije, posve?en pa bo zdravilom in kroni?nim bolnikom. Na jutrišnji Dan slovenskih lekarn bodo farmacevti bolnike pou?ili, kako ravnati z zdravili, kaj vse morajo o njih vedeti. S starostjo se namre? pove?uje število kroni?nih obolenj, zato je izjemnega pomena, da jih znamo pravilno ...

Preberi več

Dnevi svetovalnih središč

  Tretji teden v septembru po vsej Sloveniji potekajo Dnevi slovenskih svetovalnih središ?. To je ?as, ko se odrasli odlo?ajo za vpis v izobraževalne programe. Dejavnosti Svetovalnega središ?a Ptuj, ki deluje v okviru Centra vseživljenjskega u?enja, so tudi letos predstavili na stojnici pred Ljudsko univerzo. Dnevi svetovalnih središ? so promocijske narave in so namenjeni široki ciljni skupini. Za izobražev ...

Preberi več

Varnost po oceni SPVCP MO Ptuj ugodna

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne ob?ine Ptuj v novi sestavi se je sestal na svoji 1. seji. Obravnavali so oceno varnosti otrok v novem šolskem letu in se posvetili prihajajo?im preventivnim akcijam. Na seji so najprej podali oceno varovanja otrok v za?etku novega šolskega leta, kjer so stanje ocenili kot ugodno. Ugodna pa je tudi splošna prometna varnost. Da bi prometne razmere ostale u ...

Preberi več
Na vrh