Domov » Novice » Gospodarstvo » Čakanje na sredstva in projekte s finančne perspektive v obdobju 2014 do 2020

Čakanje na sredstva in projekte s finančne perspektive v obdobju 2014 do 2020


Ob nastajanju novih strateških dokumentov za finan?no perspektivo v obdobju 2014 do 2020 smo bili deležni optimisti?nih napovedi, ki bi naj predvsem vzhodnemu delu Slovenije, prinesle najve? koristi. Danes na ZRS Bistra ugotavljajo, da temu ni ve? tako. Govora je bilo o izdatnih sredstvih, ki bodo pospešile družbeno ekonomski razvoj in prispevale k zmanjšanju regionalnih razlik. V ta namen je bilo vloženega veliko truda s strani ob?in, regionalnih agencij, univerz, podjetij in civilne družbe v pripravo razvojnih programov. V takih razmerah so tudi razvojne agencije v nezavidljivem položaju, saj vsi tisti, ki so sodelovali pri pripravi regionalnih razvojnih programov od njih pri?akujejo konkretne rezultate. Da bi vsaj nekoliko omilili nastalo situacijo so se v ZRS Bistra Ptuj v tem obdobju posvetili prijavi projektov iz drugih virov financiranja. To so predvsem viri iz bilateralnih in transnacionalnih razpisov. V dvoletnem obdobju je bilo prijavljenih 40 tovrstnih projektov.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 19. julija 2017.)

Na vrh