Domov » Novice » Gospodarstvo » Statistični podatki Elektra Maribor, Območne enote Ptuj

Statistični podatki Elektra Maribor, Območne enote Ptuj

Elektro Maribor
Za družbo Elektro Maribor je uspešno leto 2015, kar se je odrazilo tudi skozi delo na podro?ju Obmo?ne enote Ptuj. Slednji so v letu 2015 distribuirali kar 3 % ve? elektri?ne energije kot v letu 2014. Elektro Maribor, Obmo?na enota Ptuj oskrbuje v dvaindvajsetih ob?inah ve? kot 36.500 odjemalcev, kar predstavlja 17 % vseh odjemalcev Elektra Maribor. Na tem obmo?ju so lani izvedli številne investicije v elektrodistribucijsko infrastrukturo, ki jih bodo nadaljevali tudi letos z zelo intenzivno investicijsko dejavnost, usmerjeno predvsem v izgradnjo bolj robustnega in pametnega elektrodistribucijskega omrežja. V letu 2015 je bila na podro?ju Obmo?ne enote Ptuj zabeležena skupna rast porabe elektri?ne energije za 3 %, kar je opazno ve? kot na celotnem obmo?ju Elektra Maribor, kjer je bila zabeležena 1,5 % rast porabe.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 3. junija 2016.)

Na vrh