Domov » Novice » Izobraževanje » Eko tabor na OŠ Mladika

Eko tabor na OŠ Mladika

eko tabor

Na OŠ Mladika so tudi letos v okviru Eko šole izvedli Eko tabor. Odvijal se je v znamenju trajnostne mobilnosti, u?enci pa so se lahko udeležili številnih aktivnosti. Preko eko šole se na Mladiki trudijo otroke vzgajati za odgovorno ravnanje z okoljem, zato so dejavnosti kot je Eko tabor vsakokratni izziv. Letošnjega tabora se je udeležilo kar 153 u?encev šole. Tekle so tudi vzporedne aktivnosti, vezane na eko vsebine kot so priprava hrane, vrtnarjenje in urejanje razrednih gredic, sajenje drevesa, izdelava hotela za žuželke, likovne dejavnosti in ro?ne spretnosti, gibalne in športne igre, sprostitvene tehnike, zbiralna akcija papirja in ?iš?enje okolice šole. Ker gre za novost v Sloveniji, pa so v eko tabor vklju?ili tudi urbane sprehode. U?enci so uživali, hkrati pa se u?ili za življenje, predvsem tako, naravi prijazno. Porodile so se številne ideje, kako šolo vklju?iti v sosesko, v kateri deluje, kako izboljšati aktivnosti na podro?ju trajnostne mobilnosti, pa tudi kako na ekološki na?in sobivati z naravo. Ta nam namre? dalje veliko ve?, kot se zavedamo.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 12. maja 2017.)

Na vrh