Domov » Novice » Pred aprilsko sejo Mestnega sveta Mestne občine Ptuj

Pred aprilsko sejo Mestnega sveta Mestne občine Ptuj


V torek bo v Mestni hiši potekala 5. redna seja Mestnega sveta Mestne občine Ptuj, na kateri bodo svetniki razpravljali v 16. točkah dnevnega reda. Ta med drugim vsebuje – Predlog Zaključnega računa proračuna Mestne občine Ptuj za leto 2018, Osnutek sprememb in dopolnitev Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ptuj, Predlog Sklepa o spremembah Sklepa o potrditvi cen storitev izbirne lokalne gospodarske javne službe urejanja in vzdrževanja javnih parkirišč in odvoza nepravilno parkiranih vozil na območju Mestne občine Ptuj, Predlog Sklepa o imenovanju direktorja javnega zavoda Mestno gledališče Ptuj, Informacijo o varnostnih pojavih na območju Mestne občine Ptuj v letu 2018, Poročilo o izvajanju koncesije za opravljanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Mestne občine Ptuj, Predstavitev Arheološki park Panorama danes in pogled v prihodnost in Informacija o stanju in razvojnih usmeritvah družbe Telemach v kabelskem sistemu Mestne občine Ptuj Telemach.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 19. aprila 2019.)

Na vrh