Domov » Novice » Promet » Dela na mostu potekajo po načrtih

Dela na mostu potekajo po načrtih

Mesec in pol je že, odkar se je pri?ela 4,5 MIO evrov vredna obnova starega dravskega mostu. Zaradi o?itkov širše javnosti, da dela ne potekajo z vso intenziteto, se je investitor odlo?il, da medijem in zainteresirani javnosti predstavi potek rekonstrukcijskih del. Do popolne zapore mostu je prišlo 3. julija, dela pa naj bi se zaklju?ila septembra prihodnje leto. Predstavniki Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo poudarjajo, da gre za zelo zahtevno rekonstrukcijo, a kljub vsemu dela potekajo po na?rtih. Najzahtevnejša dela v tem trenutku predstavlja namestitev novih prednapetih kablov. Bistveno pri rekonstrukciji mostu je ja?anje stati?ne osnove oz. spreminjanje stati?nega sistema, ki bo v prihodnje omogo?al hitrejše in cenejše vzdrževanje. Ker bo obnova trajala 14 mesecev, predvsem uporabnike mostu zanima, ?e bodo dela lahko zaklju?ena kaj prej. Tomaž Willenpart iz DRSI pravi, da po tihem upajo na milo zimo, da bi z deli zaklju?ili prej, že poleti 2018, saj se zavedajo problematike zaradi popolne zapore na mostu.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 16. avgusta 2017.)

Na vrh