Domov » Novice » Parkirne novosti

Parkirne novosti


V letu 2015 so Javne službe Ptuj od MO Ptuj v upravljanje prevzele urejanje javnih parkiriš?. tako imenovane modre cone. Ob prevzemu dejavnosti so bile napovedane novosti, ki jih skladno s planom tudi uresni?ujejo. Ob tem so zaradi dotrajanosti do danes zamenjali kar nekaj parkomatov, od?italnih kartic in uredili so novo parkiriš?e na Zadružnem trgu. Novost od 1. novembra dalje je tudi pla?evanje parkirnine na parkomatih na parkiriš?u za avtobusno postajo, ki je trenutno najve?je urejeno parkiriš?e v bližini mestnega jedra.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 3. novembra 2017.)

Na vrh