Domov » Novice » 131 posredovanj ptujskih gasilcev

131 posredovanj ptujskih gasilcev


Prostovoljno gasilsko društvo Ptuj je osrednje gasilsko društvo na našem širšem obmo?ju. V njem je trenutno 95 ?lanov, od katerih je 55 operativnih, kateri so v prvih sedmih mesecih leta 2017 imeli veliko dela. Statistika namre? kaže 131 najrazli?nejših intervencij ?lanov PGD Ptuj. Ti opažajo, da je v porastu število tehni?nih pomo?i in zaenkrat je bilo letos tudi nekaj ve? požarov. Najve?jega so pogasili na
Osojnikovi cesti na Ptuju, kjer je zagorelo v hali tapetništva, ki se nahaja v sklopu železniških delavnic. Iz leta v leto gasilci vse ve? pomagajo tudi pri naravnih nesre?ah in izstopajo?i primer je bil 11. julija mo?no neurje s to?o, ki je na Ptuju podiralo drevesa in poškodovalo ve? objektov. Pri odstranjevanju posledic neurja so sodelovali gasilci iz celotne ptujske gasilske zveze.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 4. avgusta 2017.)

Na vrh