Domov » Novice » Cena oskrbe ne pokriva stroškov

Cena oskrbe ne pokriva stroškov

Svet zavoda Doma upokojencev Ptuj je na zadnji seji obravnaval 8 to?k dnevnega reda. ?lani so se med drugim seznanili z 9-mese?nim poro?ilom o poslovanju doma. V prvih devetih mescih letošnjega je leta je ptujski dom upokojencev ustvaril 7,2 MIO evrov prihodkov, 7,5 MIO evrov pa je bilo odhodkov, kar pomeni preko 300.000 evrov primanjkljaja. Nekaj ve? kot 286.000 so pokrili s prihranki iz preteklih let. Po besedah direktorice še vedno ustvarjajo minus in sicer na ra?un investicijsko-vzdrževalnih del, spomnila pa je tudi, da cena oskrbe ni v taki višini, da bi pokrivala stroške, saj jim pristojno ministrstvo ni dalo soglasja k predlagani ceni. Izvajajo pa novo storitev oskrbe za posebno obliko varstva, za osebe, mlajše od 65 let. Zanje velja druga?na cena kot za institucionalno varstvo starejših,  je višja, znaša v povpre?ju okrog 30 evrov na dan, saj zahteva ve? strokovnega kadra. Socialna inšpekcija je domu naložila, da tovrstno oskrbo uredi v skladu s predpisi. K urejanju tega so pristopili, sprejeli program za posebno obliko varstva, v skladu z le-tem pa bo potrebna tudi ustrezna kadrovska zasedba – varuhinje, gospodinje, psiholog in pedagog.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 6. decembra 2017.)

Na vrh