Domov » Novice » Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Ptujskega polja – II. faza

Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Ptujskega polja – II. faza


Mestna občina Ptuj je s strani Ministrstva za okolje in prostor dobila soglasje k uvrstitvi projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Ptujskega polja – II. Faza«, v Dogovor za razvoj regij. Mestna občina Ptuj bo do leta 2019 pripravila vlogo za pridobitev EU-sredstev v odobreni višini 6.480.231,68 EUR. Gradnja je predvidena v letih 2019 in 2020, s predvideno predajo sistema v končno uporabo v letu 2021. Cilj investicije »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Ptujskega polja – II. faza« je dograditev obstoječega kanalizacijskega sistema v dolžini 32,78 km v aglomeracijah 15065 Ptuj in 16418 Ptuj – desni breg. Skupno se predvideva gradnja 17 črpališč.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 1. junija 2018.)

Na vrh