Domov » Novice » Osveščali o nasilju

Osveščali o nasilju

Predstavniki Policijske postaje Ptuj, vodja programa Kapljica – pomo? žrtvam nasilja in ?lanice Soroptimist kluba Ptuj so pripravili stojnico, na kateri so mimoido?e osveš?ali o nasilju. ?lanice Soroptimist kluba Ptuj so se odzvale na povabilo krovne organizacije Soroptimist International iz Ženeve k obeleževanju oranžnih dnevov proti nasilju. Stojnica, ki so jo pripravile, predstavlja oranžni svet, saj oranžna barva simbolizira svetlo prihodnost brez nasilja. S svojim delovanjem opozarjajo, da je nasilje nedopustno, njegova odprava pa je klju? do uresni?itve osnovnih pravic žensk kot tudi ?lovekovih pravic nasploh. Tega bi si želi tudi v programu Kapljica, a je stanje vse prej kot zadovoljivo. Aktivnosti pa so svojo prisotnostjo podprli tudi predstavniki Policijske postaje Ptuj, ki se pri svojem delu, žal, pogosto sre?ujejo z nasiljem. Mimoido?im so delili letake, jim posredovali kontaktne številke, kam se lahko obrnejo v primeru, ?e so zaznali nasilje ali se le-to izvaja nad njimi. Pomembno je, da o tem govorimo in si ne zatiskamo o?i. ?e ne spregovorimo, še ne pomeni, da nasilja ni, zato opozarjajmo nanj.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 8. decembra 2017.)

Na vrh