Domov » Novice » Peticija proti podrtju dreves na mestni tržnici

Peticija proti podrtju dreves na mestni tržnici


Mestna ob?ina je v letu 2016 izvedla javni nate?aj, na podlagi katerega je izbrala izvajalca projektne dokumentacije za ureditev mestne tržnice. Izbrani izvajalec ARK Arhitektura Krušec na podlagi pridobljenih projektnih soglasij trenutno pripravlja vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja in prav tako že izdeluje projekt za izvedbo in projekt opreme, ki bosta zaklju?ena v oktobru.
Ocenjena vrednost investicije je približno 4.800.000 evrov in jo je potrdil tudi Mestni svet Mestne ob?ine Ptuj. Zaradi gradnje nove ptujske tržnice bi naj posekali mogo?ne stare cigarovce, ene redkih tako velikih dreves v starem mestnem jedru. Ta drevesa so bila posajena že leta 1933 in njihovi se?nji absolutno nasprotuje skupina Ptuj?anov. Ti so pred ?asom kot samoorganzirani ob?ani Ptuja pri?eli zbirati podpise z e-peticijo proti sekanju dreves na mestni tržnici. S peticijo, s katero so do sedaj zbrali že 1200 podpisov bodo nadaljevali in tokrat so se aktivisti zbrali na mirnem protestu. Ti si namre? želijo, da obstoje?i drevored ostane v sedanjem stanju, saj je vsako drevo zelo pomembno in bi morali po njihovih besedah z njimi ravnati bolj odgovorno. V primeru neupoštevanja civilne iniciative proti poseku dreves na mestni tržnici pa bodo Zeleni Ptuja sprožili postopek za lokalni referendum.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 8. septembra 2017.)

Na vrh