Domov » Novice » Podrtih sedem dreves na tržnici

Podrtih sedem dreves na tržnici


V torej nekaj minut po sedmi uri so delavci Gozdnega gospodarstva Ormož odstranili drevesa na Ptujski tržnici. ?eprav je odstranitev bila napovedana že nekaj ?asa, pa je vseeno v zgodnjih jutranjih urah presenetila skorajda vsakega, ki se je našel na poti mimo ptujske tržnice. Varnostniki so varovali, gozdarji podirali. In tako je v nekaj minutah od 7.20 minut do osmih padlo vseh sedem katalp, za katere se je od meseca junija preteklega leta borila civilna inciativa. Mestna ob?ina je sicer takoj po podrtju katalp na tržnici o akciji v sporo?ilu za medije tudi obvestila javnost o pri?etku del v sklopu obnove ptujske tržnice. kot so še zapisali bo Mestna ob?ina Ptuj v naslednjih dneh objavila javni razpis, s katerim bo izbrala izvajalca del, ki bo prevzel in izvedel ureditev mestne tržnice. Gradbena dela se bodo za?ela predvidoma v pomladnih mesecih. Ptuj bo z ureditvijo mestne tržnice in velikega dela mestnega središ?a pridobil kakovosten, funkcionalen in celovit ve?namenski prostor ter nove zelene površine. Vrednost projekta, ki je umeš?en v prora?un za leto 2018, je ocenjena na 4,8 mio EUR. Od tega bo 80 odstotkov sredstev zagotovljenih iz virov Celostnih teritorialnih naložb (CTN), torej iz evropskih nepovratnih virov.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 10. januarja 2018.)

Na vrh