Domov » Novice » Prispeli dve ponudbi za javno naročilo Ureditev mestne tržnice

Prispeli dve ponudbi za javno naročilo Ureditev mestne tržnice


Mestna občina Ptuj je 6. junija 2018 na portalu eNaročanje objavila odločitev, da se javno naročilo za ureditev mestne tržnice v okviru odprtega postopka ne odda, saj sta od treh obravnavanih ponudb dve presegali proračunsko zagotovljena sredstva za investicijo, ena ponudba pa ni bila opremljena z ustreznim finančnim zavarovanjem. Zato je Mestna občina Ptuj napovedala, da bo postopek javnega naročila nadaljevala kot konkurenčni postopek s pogajanji v skladu z b. točko prvega odstavka 44. člena Zakona o javnem naročanju. Sledilo je za vse tri prijavljene ponudnike vnovično povabilo k oddaji ponudb za javno naročilo Ureditev mestne tržnice, katere rok za oddajo ponudb je bil torek 3. julij. Mestna občina Ptuj je do postavljenega roka prejela dve ponudbi za javno naročilo Ureditev mestne tržnice, ki ga po zaključenem odprtem postopku izvaja kot konkurenčni postopek s pogajanji, in sicer s strani ponudnikov CGP, d. d., Novo mesto, ter KPL, d. o. o., Ljubljana. K oddaji ponudb je Mestna občina Ptuj v skladu z Zakonom o javnem naročanju (ZJN-3) povabila vse tri ponudnike, ki so v okviru odprtega postopka oddali svoje ponudbe. Razpisna komisija bo zdaj proučila njihovo ustreznost in s ponudniki, ki so oddali popolne ponudbe, začela pogajanja. Na ptujski občini pričakujejo, da se bodo pogajanja odvijala hitro in da bodo v najkrajšem možnem času prišli do dogovora z najboljšim ponudnikom. To pa pomeni, da je njihov cilj priti s pogajanji s ponudnikoma vsaj do ocenjene vrednosti projekta 4,8 milijona evrov.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 4. julija 2018.)

Na vrh