Domov » Novice » Staro mestno pokopališče v prenovo

Staro mestno pokopališče v prenovo


Staro mestno pokopališče na Ptuju naj bi kmalu zaživelo v novi podobi. Z deli naj bi začeli že kmalu po dnevu spomina na mrtve, končali pa v šestih mesecih. Na ptujski občini so se odločili izkoristiti možnosti sofinanciranja investicije z evropskim denarjem, tako bodo s projektom morali zaključiti v krajšem času, zato so projekt prilagodili trenutnemu stanju vzdrževanosti grobov in ne stanju čez desetletje, župan Milan Senčar pa je že pred časom imenoval strokovno komisijo za izbor obeležij v spominskem parku. Komisija je med drugim pregledala celoten nabor nagrobnikov v spominskem parku in predvidela več scenarijev obnove posameznih nagrobnikov. Pri določanju kriterijev ohranitve so upoštevali vrednost, starost in unikatnost, pa tudi vlogo, pomen, vpliv in zgodbe pokopanih oseb ter stopnjo ohranjenosti oziroma poškodovanosti. Na podlagi zaključnih ugotovitev komisije so izdelali karto s predvidenimi posegi na nagrobnikih, iz katere je razvidno, da bodo ohranili vse nagrobnike, ki jih je še mogoče sanirati, tiste na lokaciji načrtovanih novih poti in ploščadi pa bodo prestavili na najbližjo mogočo lokacijo. Skupna vrednost investicije je ocenjena na 1,4 milijona evrov, od česar bo ptujska občina zagotovila 300.000 evrov, finančno konstrukcijo pa bo dokončno zaprla z nepovratnimi sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj in države.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 20. oktobra 2017.)

Na vrh