Domov » Novice » Staro mestno pokopališče v prenovo

Staro mestno pokopališče v prenovo


Staro mestno pokopališ?e na Ptuju naj bi kmalu zaživelo v novi podobi. Z deli naj bi za?eli že kmalu po dnevu spomina na mrtve, kon?ali pa v šestih mesecih. Na ptujski ob?ini so se odlo?ili izkoristiti možnosti sofinanciranja investicije z evropskim denarjem, tako bodo s projektom morali zaklju?iti v krajšem ?asu, zato so projekt prilagodili trenutnemu stanju vzdrževanosti grobov in ne stanju ?ez desetletje, župan Milan Sen?ar pa je že pred ?asom imenoval strokovno komisijo za izbor obeležij v spominskem parku. Komisija je med drugim pregledala celoten nabor nagrobnikov v spominskem parku in predvidela ve? scenarijev obnove posameznih nagrobnikov. Pri dolo?anju kriterijev ohranitve so upoštevali vrednost, starost in unikatnost, pa tudi vlogo, pomen, vpliv in zgodbe pokopanih oseb ter stopnjo ohranjenosti oziroma poškodovanosti. Na podlagi zaklju?nih ugotovitev komisije so izdelali karto s predvidenimi posegi na nagrobnikih, iz katere je razvidno, da bodo ohranili vse nagrobnike, ki jih je še mogo?e sanirati, tiste na lokaciji na?rtovanih novih poti in ploš?adi pa bodo prestavili na najbližjo mogo?o lokacijo. Skupna vrednost investicije je ocenjena na 1,4 milijona evrov, od ?esar bo ptujska ob?ina zagotovila 300.000 evrov, finan?no konstrukcijo pa bo dokon?no zaprla z nepovratnimi sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj in države.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 20. oktobra 2017.)

Na vrh