Domov » Novice » Suša v kmetijstvu

Suša v kmetijstvu


?etrti vro?inski val tega poletja puš?a vidne posledice tudi v kmetijstvu. Pridelek bo bistveno zmanjšan, prav tako pa bodo posledi?no imeli živinorejci velike težave s krmo. Pogled na kmetijske površine namre? kaže slabo stanje, saj je na nekaterih poljih pridelki popolnoma uni?eni, spet na drugih pa bo le ta bistveno manjši od pri?akovanj. V zadnjih dneh je na našem obmo?ju sicer padlo nekaj padavin, a jih je bilo v zadnjih mesecih bistveno premalo za normalno rast rastlin in zato se je pojavila tudi velika suša v kmetijstvu. Ta ?etrtek bo na sedežu Kmetijsko gozdarskega zavoda Ptuj ob 9. uri razširjena seja Sveta Obmo?ne enote KGZS Ptuj, na kateri bodo kmetom predstavljeni tudi ukrepi za zmanjševanje posledic pozebe, to?e in suše.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 9. avgusta 2017.)

Na vrh