Domov » Novice » Svetniki o prenovi mestne tržnice

Svetniki o prenovi mestne tržnice


Na ponedeljkovi 5. skupni seji delovnih teles Mestnega sveta Mestne ob?ine Ptuj so svetniki ob Ranci in Spominskem parku v prvi vrsti razpravljali o bodo?i ureditvi mestne tržnice. Mestna ob?ina Ptuj je v letu 2016 izvedla javni nate?aj za ureditev mestne tržnice in izbrala izvajalca ARK Arhitekturo Krušec. Prenova mestne tržnice predvideva ukinitev tranzitnega prometa v samem središ?u mesta, s tem pa širjenje prostora za pešce in kolesarje. Ob predvideni prenovi mestne tržnice so bili izpostavljeni tudi dvomi o nujnosti odstranitve dela obstoje?ega drevoreda katalp (cigarovcev). V projektu je sicer predvideno, da bo 28 % tega drevoreda ohranjenega. Tudi slednje je rezultiralo v ve?insko mnenje prisotnih na seji, da s tem za mesto izjemno pomembnim projektom nadaljuje po zastavljeni ?asovnici. Kljub temu pa je bilo sprejeto, da se še enkrat v upanju, da se doseže konsenz tudi s civilno iniciativo, celotno sprejeto rešitev za mestno tržnico najstarejšega slovenskega mesta skupaj z arhitektom predstavi predstavnikom civilne iniciative. Investicija je ocenjena na 4,8 mio EUR in je 80% sofinancirana iz evropskih nepovratnih virov.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 4. oktobra 2017.)

Na vrh