Domov » Novice » Predvidoma manj sredstev za ptujski šport

Predvidoma manj sredstev za ptujski šport


V Mestni ob?ini Ptuj je uradno registriranih ve? kot 90 klubov in športnih društev za izvajanje športne dejavnosti. Ve?ina teh se združuje v Športno zvezo Mestne ob?ine Ptuj, preko katere se realizirajo želje, pobude in predlogi v zvezi s športno problematiko. Na redni skupš?ini zveze so posebej opozorili na znižana prora?unska sredstva za leto 2018 za sofinanciranje programov športa v Mestni ob?ini Ptuj. Glede ve?jih projektov na podro?ju investicij in prenove športne infrastrukture, pa je potrebno planirati tudi sredstva za nabavo in postavitev reflektorjev ob glavnem igriš?u ter prenovo igriš?a z umetno travo. Nabava reflektorjev bi dolgoro?no omogo?ila dodaten zagon športa na Ptuju.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 13. decembra 2017.)

Na vrh