Domov » Novice » Zavod za šport Ptuj izvedel prireditve, projekte in je skrbel za infrastrukturo

Zavod za šport Ptuj izvedel prireditve, projekte in je skrbel za infrastrukturo


Na Zavodu za šport Ptuj so iz razli?nih zornih kotov potegnili ?rto pod športno leto 2017. Sami so opravili ve?ino za?rtanih nalog in so na razli?ne na?ine pomagali ptujskemu športu in športnikom. Tem z njihovim delom poizkušajo zagotoviti ?imboljše pogoje za vadbo in v letu 2017 so v sodelovanju z Mestno ob?ino Ptuj ter Fundacijo za šport Republike Slovenije izvedli dve investiciji. Ti sta sanacija športnega igriš?a za avtobusno postajo in nova streha na športni dvorani Mladika. Za ptujski šport so v letu 2018 predvidene nekatere ve?je infrastrukturne investicije, med katerimi izstopajo nova travnata površina na mestnem stadionu in na igriš?u z umetno travo in izgradnja novih reflektorjev. Gre za velike projekte in ob teh na zavodu nameravajo izpeljati nekatere manjše investicije, projekte in prireditve. Prva v nizu njihovih prireditev bo Športnik leta 2017 v Mestni ob?ini Ptuj, ki bo na sporedu v ?etrtek 25. januarja ob 18. uri v Dominikanskem samostanu na Ptuju.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 19. januarja 2018.)

Na vrh