Domov » Novice » Cene pomoči na domu

Cene pomoči na domu


Na februarski seji mestnega sveta so svetniki razpravljali tudi o soglasju k ceni storitve pomoči družini na domu. Gre seveda za perečo temo, saj marsikdo ne zmore plačevati pomoči zaradi prenizkih dohodkov. Tokratno soglasje je predvidevalo dvig, kar bi občino stalo 17.000 EUR na leto. Kljub nizkemu znesku je župan Miran Senčar izrazil pomislek in predlagal povišanje sofinanciranja šele v prihodnjem letu. Svetniki so se odločili drugače in so sprejeli sklep o povišanju sredstev za pomoč na domu, medtem ko bo potrebno sedaj še najti denar ali na že obstoječih postavkah ali v rebalansu proračuna.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 2. marca 2018.)

Na vrh