Domov » Novice » Finančni in sanacijski načrt ptujske bolnišnice

Finančni in sanacijski načrt ptujske bolnišnice

Na 2. redni seji Sveta zavoda Splošne bolnišnice dr. Jožeta Potrča Ptuj je bilo na dnevnem redu osem točk. Izstopajoči sta bili predstavitev sanacijskega in finančnega načrta za leto 2018. Natančneje predstavljen je bil tudi finančni načrt za obdobje od leta 2018 do 2020. Za letošnje leto pa v ptujski bolnišnici s finančnim načrtom predvidevajo opraviti podoben obseg delovnega programa kot lani (nekaj manjši je letošnji odobreni EDP), predvsem pa želijo povečati realizacijo do 100 odstotkov plana, kjer jim to v preteklosti ni uspelo. Povečati želijo obseg radioloških storitev in povečati delež tržne dejavnosti, ki se sicer v bolnišnici giblje okrog 3.5 odstotka prihodkov. Predviden je 5 odstoten dvig večine cen zdravstvenih storitev. Ob vseh teh predpostavkah je načrtovani poslovni izid leta 2018 izkazan kot 901 502 eurov presežka odhodkov nad prihodki.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 18. aprila 2018.)

Na vrh