Domov » Novice » Kar 198 krvodajalskih akcij

Kar 198 krvodajalskih akcij

krvodajalstvo

OZ Rde?ega križa Ptuj je v lanskem letu skupaj z organizatorji krvodajalstva v krajevnih organizacijah Rde?ega križa in v delovnih organizacijah organiziralo kar 198 krvodajalskih akcij. Ptujsko obmo?no združenje je veselo slehernega krvodajalca, ki se odlo?i pomagati so?loveku, še posebej pa so ponosni na tiste, ki to po?nejo že vse svoje življenje – pohvalijo se lahko s kar 29 stokratniki. Na transfuzijskem oddelku so v okviru krvodajalskih akcij lani opravili 3.759 odvzemov, kar je 166 ve? kot leto poprej. S temi številkami so na Rde?em križu zadovoljni. ?eprav se mladi vse bolj odlo?ajo postati krvodajalci, bi si želeli, da bi jih njihove vrste stopilo še ve?. A kot pravi Cafutova, razumejo ovire kot so strah negotovost, oteževalne okoliš?ine, ko ne morejo darovati krvi, ker so potovali po kakšnih eksoti?nih krajih. Ker vsak pa? ni za vse so zadovoljni tudi z mladimi krvodajalci.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 10. maja 2017.)

Na vrh