Domov » Novice » Ptujska bolnišnica z novo izgubo

Ptujska bolnišnica z novo izgubo

Ptujska bolnisnica z novo izgubo
Enajst to?k je vseboval dnevni red seje sveta Zavoda Splošne bolnišnice dr. Jožeta Potr?a Ptuj. Med njimi je bilo tudi Poro?ilo o poslovanju za obdobje januar-marec 2017, katero izkazuje novih 506 tiso? evrov izgube. Ta nova izguba posledi?no pomeni tudi pove?anje zapadlih obveznosti do dobaviteljev, ki sedaj znašajo že 6.3 milijona evrov. Trenutno v ptujski bolnišnici sledijo znanim izhodiš?em plana delovnega programa in ceni storitev, ki je za leto 2017 še nižja od tiste iz lanskega leta. Je pa bila ne glede na ta slaba izhodiš?a dobra realizacija opravljenega dela ali programov v prvih treh mesecih letošnjega leta. Ob omenjenih temah so ?lani sveta zavoda Splošne bolnišnice dr. Jožeta Potr?a Ptuj veliko ?asa namenili pregledu letnega poro?ila za leto 2016, medtem ko je bila predstavljena tudi kadrovska situacija, revizijsko poro?ilo za leto 2015, poro?ilo o ?akalnih doba in podane so bile tudi dolo?ene informacije o urgentnem centru.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 2. junija 2017.)

Na vrh