Domov » Novice » Zbiranja sredstev za urgenco

Zbiranja sredstev za urgenco

Sredstva za urgenco
Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potr?a Ptuj, ki zagotavlja zdravstveno pomo? za približno 140 000 prebivalcev Spodnjega Podravja mora za izgradnjo urgentnega centra pri celotni investiciji sama zagotoviti 600 000 evrov sredstev. Bolnišnica tega zneska sama zaradi finan?nih težav ni sposobna zagotoviti in zaradi tega so vodilni iz podjetji Talum, Perutnina Ptuj in Finakos sprožili akcijo zbiranja sredstev. Vsa denarna sredstva se zbirajo posebej za namen izgradnje Urgentnega centra Ptuj. Ra?un je odprt na posebnem transakcijskem ra?unu družbe Talum d.d. pri Novi KBM d.d.. Številka TRR: SI 5604510003357872. Vsi, ki bi želeli pomagati lahko to v tej prvi fazi storite do 10. junija, ko bo v Termah Ptuj poseben športno-zabavni dan, medtem ko se bodo sredstva za izgradnjo urgentnega centra na Ptuju zbirala do kon?nega cilj do zbranih 600 000 evrov.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 17. maja 2017.)

Na vrh