Kultura na dlani

Z mesecem junijem smo se na ptujski televiziji Petv aktivno vključili v proces razvoja dogodkov v okviru projekta EPK 2012. Do konca leta bomo spremljali dogodke, ki že napovedujejo program prihodnjega leta, hkrati pa v naših prostorih nastajajo enourne oddaje Kultura na dlani, v okviru katerih bomo pregledali vse nivoje projekta – od državnega in regionalnega do lokalnega – in njihove aktivnosti.

V oddajah želimo čim več vsebin nameniti razvoju kulturne in nacionalne identitete naših gledalcev, saj je kultura na našem območju razdvojena. Gledalci imajo pravico do objektivne informacije brez podtikanj, ki so se do zdaj pojavljale, zato skozi pogovore predstavljamo poglede in videnja tako uradnih kot neuradnih organizatorjev dogodkov v času EPK in glavnih akterjev projekta na vseh nivojih njegovega nastajanja.

Osnovna zamisel je, da kritično in refleksivno spremljamo kulturno dogajanje v mestu in okolici, z namenom podajati povratno informacijo v obliki kritičnih refleksij dogodkov ter delovanja institucij, skupin in avtorjev, koncizne vsebinske predstavitve s podajanjem referenčnega ozadja kulturnih projektov in primerjalne analize ter oblikovanja širšega konteksta posameznih dogodkov, umeščenih v ožji (lokalni) in širši (nacionalni in globalni) kulturni prostor.

S spremljanjem v živo, poročanjem in pogovori z gosti, ki potekajo po principu okrogle mize, želimo poslušalcem prikazati različne, včasih celo konfliktne vsebinske zasnove in zamisli avtorjev projektov. Pogovorov se udeležujejo tudi priznani kritiki, novinarji in kulturni delavci iz Slovenije ter partnerskih mest EPK. Tovrstno zrcaljenje in podajanje informacij je zaradi poplave raznorodnih oblik fenomena človekovega samoudejanjanja v sedanjem času za gledalce nujna, saj se pod pojmom ‘Kultura’ danes združuje maksimalen kakovostni razpon vsebin, ki jim je zato težje določiti skupne parametre.

Na vrh