Pozdravje 4. oddaja, 4. december 2013 – Petv
Na vrh