Odprli Ptujski škrnicl 36

Odprli Ptujski škrnicl

Ideja o trgovini z domačimi pridelki in izdelki je nastala kot nadgradnja uspešnega projekta LAS – prodaja proizvodov slovenskih kmetij. In zato je tudi lokacija izbrana premišljen ...

Četrtna skupnost Panorama 36

Četrtna skupnost Panorama

Četrtna skupnost Panorama obsega severozahodni del Mestne občine Ptuj ob reki Dravi in v njej trenutno živi 2.234 ljudi. Proti severozahodu prehaja četrt v gričevnat svet Slovenski ...

Športno financiranje v Mestni občini Ptuj 36

Športno financiranje v Mestni občini Ptuj

Mestna občina Ptuj vsako leto zagotovi v proračunu določena sredstva za šport in prostočasne aktivnosti. Na proračunski postavki 1805 Šport in prostoročne aktivnosti je rezervirani ...

Kljub naravnim nesrečam dobro kmetijsko leto 36

Kljub naravnim nesrečam dobro kmetijsko leto

Na 19. redni seji Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj se je zvrstilo enajst točk. Glavni sta bili informacije o aktivnostih glede problematike poplavljanja reke Drave in analiza stan ...

Prijava na Ex Tempore 36

Prijava na Ex Tempore

Mestna občina Ptuj, Javni zavod za turizem Ptuj in Kulturno umetniško društvo Art Stays pripravljajo Ex Tempore Ptuj Karneval 2020. Ob 60. obletnici Kurentovanja bo potekala že 12. ...

Delo direktorja občinske uprave Mestne občine Ptuj 36

Delo direktorja občinske uprave Mestne občine Ptuj

Po tem, ko je Nuška Gajšek konec leta 2018 prevzela vodenje naše občine, je seveda na odgovornejša mesta pripeljala tudi svoj tim. Na direktorja občinske uprave smo na Ptuju čakali ...

Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož v letu 2019 in 2020 36

Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož v letu 2019 in 2020

Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož je največji pokrajinski muzej v Sloveniji in prav tako eden od najbolj obiskanih. Njegov nastanek sega v leto 1893, leto 2019 je bilo kot pravijo uspeš ...

Odprli Ptujski škrnicl

Ideja o trgovini z domačimi pridelki in izdelki je nastala kot nadgradnja uspešnega projekta LAS – prodaja proizvodov slovenskih kmetij. In zato je tudi lokacija izbrana premišljeno, bližje blokovskemu naselju, torej da so izdelki iz podeželja čim bližje pot ...

Preberi več >
januar 17, 2020

Ure učinkovite rabe energije in obnovljivih ...

Ure učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije na osnovnih šola je projekt, ki ga izvaja LEA Spodnje Podravje. Namen operacije je pripraviti in izvesti poučne in strokovne aktivnosti na temo učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov ener ...

Preberi več >
december 13, 2019

Prijava na Ex Tempore

Mestna občina Ptuj, Javni zavod za turizem Ptuj in Kulturno umetniško društvo Art Stays pripravljajo Ex Tempore Ptuj Karneval 2020. Ob 60. obletnici Kurentovanja bo potekala že 12. Mednarodna likovna nagrada Ex-tempore Ptuj Karneval 2020. Prijave so odprte o ...

Preberi več >
januar 17, 2020

Športno financiranje v Mestni občini Ptuj

Mestna občina Ptuj vsako leto zagotovi v proračunu določena sredstva za šport in prostočasne aktivnosti. Na proračunski postavki 1805 Šport in prostoročne aktivnosti je rezerviranih 1 376 980 evrov sredstev. Za programe športa v Mestni občini Ptuj se bo v le ...

Preberi več >
januar 17, 2020

Cestno podjetje Ptuj v letu 2019 in 2020

Cestno podjetje Ptuj ima svoj sedež na Zagrebški cesti, na kateri so ob jubileju 30 letnici delovanja obnovili prostore, skladišča in cestno bazo. Skozi leta delovanja se je podjetje širilo po številu zaposlenih in tudi po realizaciji, ki je v letu 2019 znaš ...

Preberi več >
januar 15, 2020

Zdravstveni dom Ptuj v letu 2019 in 2020

Za Zdravstveni dom Ptuj, ki skrbi za primarno zdravstveno varstvo prebivalcev Spodnjega Podravja je bilo leto 2019 uspešno, še več izzivov pa jih čaka v letu 2020. Zdravstveni dom Ptuj v zadnjih letih preko različnih razpisov pridobiva sredstva za širjenje s ...

Preberi več >
januar 17, 2020

Talum v letu 2019 in 2020

Kidričevsko podjetje Talum se uvršča med 15 največjih izvoznikov v Sloveniji, proizvedejo približno 80.000 ton primarnega aluminija letno. Leto 2019 je bilo zahtevno, pripravljeni pa so tudi na izzive leta, ki je pred nami. Talum, kot sodobno proizvodno podj ...

Preberi več >
januar 10, 2020

8. Božikov tek in pohod

V mesecu decembru, vsaj drugi polovici meseca so se pričeli odvijati prvi dogodki na prenovljeni površini mestne tržnice. Božičkov tek nam je dal prvi uvid, kako izgleda prostor zapolnjen z obiskovalci. Zavod za šport Ptuj, Zavod za turizem Ptuj, Vaška skupn ...

Preberi več >
januar 08, 2020
Na vrh

© 2012