21. seja Mestnega sveta Mestne občine Ptuj – Petv
Na vrh