Domov » Video » Informativne oddaje » Ptujska kronika, 5. marec 2013

Ptujska kronika, 5. marec 2013

December in januar sta meseca, ko brezposelnost najbolj naraste. Letošnji prvi mesec je število brezposelnih še bolj poudarjeno kot sicer. Preverjali smo stanje na Obmo?ni službi Ptuj.

?e smo v preteklosti že poro?ali o težavah s prenovljeno stavbo MGP, so v petek le-te eskalirale v polni razsežnostih, saj bi bila, ?e ne bi posredovali zaposleni v MGP-ju, lahko ogrožena tudi ?loveška življenja.

V soboto je v Grand hotelu Primus potekal 15. Kongres Slovenske demokratske mladine. Ta mladinska organizacija je podmladek politi?ne stranke SDS. Njen cilj je mladim omogo?iti sodelovanje pri oblikovanju in izražanju politi?ne volje na vseh podro?jih javnega življenja. Na 15. kongresu so izvolili vodstvo za naslednji dve leti, ponovno je za predsednika bil imenovan ptujski poslanec Andrej ?uš ter sprejeli mnoge resolucije in programske spremembe, ki bodo omogo?ile boljše delovanje organizacije v prihodnje. Kongresa se je udeležil tudi Janez Janša, ki trenutno opravlja teko?e posle vlade v odhodu. O kongresu bomo podrobneje poro?ali v ?etrtkovi Ptujski kroniki.

Društvo prijateljev mladine Ptuj je v sodelovanju s Centrom interesnih dejavnosti Ptuj minuli teden pripravilo zasedanje 23. medob?inskega otroškega parlamenta. Mlade parlamentarce je spremljala tudi naša ekipa.

V Muzikafeju smo v preteklem tednu bili pri?a prvemu Avtorskemu ve?eru v družbi izbranih knjig in vin.
V športni dvorani Center je bila prejšnji teden posebna nogometna tekma. Šlo je za tekmo ob okroglem jubileju Franca Matjaši?a Nanija.

Na vrh