Spoštujmo tradicijo, obujajmo spomine 10. oddaja – Petv
Na vrh