Spoštujmo tradicijo, obujajmo spomine 2. oddaja – Petv
Na vrh