Spoštujmo tradicijo, obujajmo spomine 3. oddaja – Petv
Na vrh