Minuta za Mestni svet Mestne občine Ptuj: Rajko fajt – Petv
Na vrh