Domov » Articles posted by David Breznik (Page 5)

Cestno podjetje Ptuj v letu 2019 in 2020

Cestno podjetje Ptuj ima svoj sedež na Zagrebški cesti, na kateri so ob jubileju 30 letnici delovanja obnovili prostore, skladišča in cestno bazo. Skozi leta delovanja se je podjetje širilo po številu zaposlenih in tudi po realizaciji, ki je v letu 2019 znašala okrog 35 milijonov evrov. Glavna dejavnost CPP-ja je vzdrževanje cest, izvajajo pa tudi nizke in visoke gradnje. V letu 2019 so kakovost opravili št ...

Preberi več

Pomoč po naravnih nesrečah

Leto 2019 so Slovenijo zaznamovale številne naravne in druge nesreče. Ker te po končni oceni presegajo 0,3 promila načrtovanih prihodkov proračuna za leto 2019, bo država pomagala pri odpravi posledic nesreč. Lanskega 7. in 8. julija se je po Sloveniji razbesnelo močno neurje s točo. Po popisu škode, ki je bila zelo velika tudi v Mestni občini Ptuj so ugotovili, da je zaradi neurij, vetra in toče nastalo za ...

Preberi več

Četrtna skupnost Panorama dobila nov defibrilator

Županja Mestne občine Ptuj Nuška Gajšek, predsednik Četrtne skupnosti Panorama Milan Klemenc in podjetnik Boštjan Arnuš so s simbolično odkrili nov defibrilator. Tega je darovalo Roletarstvo ABA. Vrednost naprave in postavitve je ocenjena na okrog 2000 evrov. Pred Domom krajanov Bratje Reš na Ptuju so postavili prvi defibrilator v Četrtni skupnosti Panorama. Za občane bodo v naslednjih mesecih izvedli tudi ...

Preberi več

Ptujski strelci zmagali v Ljubljani

Strelsko društvo »Mesto« Ljutomer se je v Ljubljani podpisalo pod tretjim turnirjem za Pokal Slovenije za tekmovalno sezono 2019/2020. V 1. A ligi v streljanju z zračno pištolo smo na liniji videli dvanajst zelo dobrih tričlanskih ekip. Po oddanih 180 strelih so se z nastreljanimi 1682 krogi prvega mesta veselili člani Strelskega kluba Ptuj. Ptujčani so za šestnajst krogov prehiteli drugouvrščeno ekipo Stre ...

Preberi več

28. seja SPV MO Ptuj

Ob koncu leta 2019 se je veliki sejni sobi Mestne hiše odvila 28. redna seja Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Mestni občini Ptuj. Na dnevnem redu so bile štiri točke. Člani Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Mestni občini Ptuj se redno srečujejo na sejah in na terenu, kjer tudi v praksi rešujejo prometno problematiko. Na zadnji seji se je glavna točka nanašala na oceno promet ...

Preberi več

Naravne in druge nesreče v Mestni občini Ptuj

V Mestni občini Ptuj smo v letu 2019 beležili nekaj večjih naravnih in drugih nesreč. Naravne in druge nesreče, zaradi katerih se v Mestni občini Ptuj aktivirajo sile za zaščito, reševanje in pomoč so: poplave, potres, plazovi, tehnološke nesreče, nesreče z nevarnimi snovmi, neurja, visok sneg, žled, požari, večje prometne nesreče, epidemije, porušitve pregrad, rušenja, nevarnost terorizma in drugih oblik n ...

Preberi več

Ponovno stekel promet po Slomškovi cesti

S ponedeljkom, 6. januarja 2020 se je na Ptuju za promet ponovno odprla Slomškova ulica na Ptuju. Slomškova ulica je za promet območje umirjenega prometa, v katerem je hitrost omejena do 10 km/h, parkiranje v območju novo urejenega tlakovanja ni dovoljeno. Na območju Slomškove ulice pred Upravno enoto Ptuj se uvaja območje kratkotrajnega parkiranja, z možnostjo brezplačnega parkiranja do 1 ure, enako kot na ...

Preberi več

Sprejem za nagrajence Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa

Županja Mestne občine Ptuj Nuška Gajšek je v poročni dvorani Mestne hiše pripravila sprejem za dobitnike nagrad Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa in se jim je zahvalila za njihov doprinos na področju preventive ter varnosti v cestnem prometu. Posebno listino Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa je prejela Osnovna šole Olge Meglič. Bronasti znak je dobila Jana Janžekovič, ...

Preberi več

Franjo Rozman o stanju v ptujskem športu

Mestna občina Ptuj počasi caplja za slovenskih povprečjem kar se tiče športne infrastrukture. V zadnjem obdobju imajo športniki, športnice in ekipe velike težave s pokritimi vadbenimi površinami, prav tako pa se pojavlja velika vadbena težava zaradi sanacija igrišča z umetno travo pri Mestnem stadionu na Ptuju. Predsednik Športne zveze Mestne občine Ptuj Franjo Rozman ocenjuje, da na Ptuju primanjkuje pokri ...

Preberi več

Gradnja vodovodnega sistema

V Komunalnem podjetju Ptuj s pitno vodo oskrbujejo na širšem ptujskem območju približno 75 000 prebivalcev. Omrežje Ptujskega vodo oskrbnega sistema je dolgo preko 1300 km in zelo razvejano. Dela na vodovodnem sistemu so v Komunalnem podjetju Ptuj opravljali v številnih občinah v Spodnjem Podravju. Večja dela so izvedli z rekonstrukcijo vodohrama v Dravinjskem vrhu in zamenjali so daljši cevovod ob strugi r ...

Preberi več
Na vrh