Lutkarji v prometu

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu veliko pozornost posve?a preventivi, predvsem pri najmlajših. Tako so si lahko u?enci prve triade ogledali vzgojno-pou?no predstavo Lutkarji v prometu. R ...

Preberi več

S 14. seje SPVCP MO Ptuj

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MO Ptuj se je sestal na 14. redni seji. ?lani sveta so obravnavali devet to?k dnevnega reda, vezanih predvsem na realizacijo minulih preventivnih akcij i ...

Preberi več

Pripravljeni na zimske razmere

Podjetje Javne službe Ptuj, ki je po razpisu izvajalec zimske službe v Mestni ob?ini Ptuj v ?asu sneženja skrbi za 238 kilometrov cest. V skladu z zakonskimi dolo?ili in planom zimske službe je podjet ...

Preberi več

Plamen spomina in življenja

Iz sobote na nedeljo smo se po vsem svetu žrtvam prometnih nesre? poklonili s tiho mislijo in prižiganjem sve?k. Slednje so zagorele tudi po vsej Sloveniji in zdaj že tradicionalno tudi pred ptujsko M ...

Preberi več

Nacionalna akcija PEŠCI

Nacionalna akcija Pešci, ki se je pri?ela 1. oktobra in bo trajala še do jutri, sodi pod okrilje Nacionalnega programa varnosti cestnega prometa 2013 – 2022, v njej pa ob Agenciji za varnost prometa s ...

Preberi več
Na vrh