Četrtna skupnost Panorama

Četrtna skupnost Panorama obsega severozahodni del Mestne občine Ptuj ob reki Dravi in v njej trenutno živi 2.234 ljudi. Proti severozahodu prehaja četrt v gričevnat svet Slovenskih goric, kjer izstop ...

Preberi več

Pomoč po naravnih nesrečah

Leto 2019 so Slovenijo zaznamovale številne naravne in druge nesreče. Ker te po končni oceni presegajo 0,3 promila načrtovanih prihodkov proračuna za leto 2019, bo država pomagala pri odpravi posledic ...

Preberi več

Vrtec Ptuj v letu 2019 in 2020

Vrtec Ptuj sestavlja 11 organizacijskih enot na območju našega mesta. V letu 2019 je vrtec obiskovalo približno 900 otrok. Delo je v preteklem letu potekalo v 51 rednih oddelkih ter po enem razvojnem ...

Preberi več
Na vrh